Gezondheidsverklaring voor Verklaring van geschiktheid (VvG)

Als u een Verklaring van Geschiktheid (VvG) nodig hebt voor een rijbewijs, vult u een Gezondheidsverklaring in: een formulier met vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid dat u naar het CBR opstuurt. Op basis van de ingestuurde Gezondheidsverklaring ontvangt u van het CBR het standaard keuringsverslag dat – voor ouderen en beroepschauffeurs - altijd door een arts moet worden ingevuld, maar óók al eventuele andere verwijzingen. U kunt dit per post ontvangen, maar bij voorkeur vervolgt het CBR het proces digitaal. Dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk. U krijgt bericht van het CBR als de Verklaring van Geschiktheid is geregistreerd. Zonder deze verklaring kunt u geen rijbewijs aanvragen.
Als u een Verklaring van Geschiktheid (VvG) nodig hebt voor een rijbewijs, vult u een Gezondheidsverklaring in: een formulier met vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid dat u naar het CBR opstuurt.

Medische keuring

Voor aanvraag van een rijbewijs vanaf 75 jaar en voor de rijbewijscategorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE moet u altijd medisch gekeurd worden. Dat kan ook het geval zijn als u één of meer vragen op de Gezondheidsverklaring met ‘ja' hebt beantwoord of als u een handicap of beperking heeft. Voor elk van deze situaties is er een aparte Gezondheidsverklaring.

Aanvragen Gezondheidsverklaring

Dit kan op drie manieren

  1. online met uw DigiD via Mijn CBRexterne-link-icoon
  2. bij rijscholen die zijn aangesloten bij het CBR
  3. bij de gemeente aan de balie. Hiervoor moet u online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492-378 500.

Aan de balie kunt u het formulier kopen voor uzelf of voor iemand anders.

Legeskosten

ProductKosten
Gezondheidsverklaring 75+€ 44,50
Gezondheidsverklaring CDE€ 39,30
Gezondheidsverklaring 75-€ 39,30

Meenemen

  • eventueel uw huidige rijbewijs

Hoe lang duurt het?

U krijgt de Gezondheidsverklaring direct mee aan de balie. Deze moet u invullen en opsturen naar het CBR. U ontvangt bericht van het CBR over uw Gezondheidsverklaring. Op de website van het CBRexterne-link-icoon vindt u meer informatie.