document iconGezondheidsverklaring voor Verklaring van geschiktheid (VvG)

Als u een Verklaring van Geschiktheid (VvG) nodig hebt voor een rijbewijs, vult u een Gezondheidsverklaring in: een formulier met vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid dat u naar het CBR opstuurt. Op basis van de ingestuurde Gezondheidsverklaring ontvangt u van het CBR het standaard keuringsverslag dat – voor ouderen en beroepschauffeurs - altijd door een arts moet worden ingevuld, maar óók al eventuele andere verwijzingen. U kunt dit per post ontvangen, maar bij voorkeur vervolgt het CBR het proces digitaal. Dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk. U krijgt bericht van het CBR als de Verklaring van Geschiktheid is geregistreerd. Zonder deze verklaring kunt u geen rijbewijs aanvragen.
Als u een Verklaring van Geschiktheid (VvG) nodig hebt voor een rijbewijs, vult u een Gezondheidsverklaring in: een formulier met vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid dat u naar het CBR opstuurt.

Medische keuring

Voor aanvraag van een rijbewijs vanaf 75 jaar en voor de rijbewijscategorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE moet u altijd medisch gekeurd worden. Dat kan ook het geval zijn als u één of meer vragen op de Gezondheidsverklaring met ‘ja' hebt beantwoord of als u een handicap of beperking heeft. Voor elk van deze situaties is er een aparte Gezondheidsverklaring.

Aanvragen Gezondheidsverklaring

Dit kan op drie manieren

  1. online met uw DigiD via Mijn CBR
  2. bij rijscholen die zijn aangesloten bij het CBR
  3. bij de gemeente aan de balie. Hiervoor moet u online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492-378 500.

Aan de balie kunt u het formulier kopen voor uzelf of voor iemand anders.

Legeskosten

ProductKosten
Gezondheidsverklaring 75+€ 44,50
Gezondheidsverklaring CDE€ 39,30
Gezondheidsverklaring 75-€ 39,30

Meenemen

  • eventueel uw huidige rijbewijs

Hoe lang duurt het?

U krijgt de Gezondheidsverklaring direct mee aan de balie. Deze moet u invullen en opsturen naar het CBR. U ontvangt bericht van het CBR over uw Gezondheidsverklaring. Op de website van het CBR vindt u meer informatie.