Begroting 2023

Groei inwoneraantal motor achter ambities nieuwe college

06 oktober 2022
Inwoners

Groeien naar 35.000 inwoners. Dat is voor het college dé motor achter de vele ambities. De Begroting 2023 maakt de weg vrij om in te zetten op de wensen uit het coalitieakkoord. De OZB wordt minimaal verhoogd. Het college vindt dat de inwoners al hard genoeg worden geraakt in de portemonnee.

Het kersverse college kiest voor ambities die moeten leiden naar een sprong in inwoneraantal.

Willeke van Zeeland, wethouder Financiën: “We streven ernaar dat de Gemert-Bakel een fijne plek is om te leven, te wonen en te werken en dat mag niet veranderen. Dat betekent meer woningen, meer ruimte voor bedrijventerreinen en dat we stappen maken met de centrumplannen in de kernen. We zetten in op een nieuw toekomstperspectief voor het buitengebied, goede kwaliteit van wegen, fietspaden en groenvoorzieningen, maar ook een krachtige lobby om de bereikbaarheid van Gemert-Bakel in de regio te verbeteren.”

Het college investeert daarnaast ook in moderne onderwijshuisvesting met onder meer nieuwe scholen voor het Commanderij College en de Berglarenschool.

Financieel solide
“We brengen de basis, ook binnen het gemeentehuis, op orde mét voldoende ruimte voor onze ambities”, benadrukt de wethouder Financiën. “Wij presenteren een actuele begroting met daarin een financiële vertaling van ons coalitieakkoord en ontwikkelingen, zoals stijgende rente en inflatie. Belangrijk daarin is dat we als college bewust gekozen hebben om de OZB-lasten voor de inwoners minimaal te verhogen tot 2,3%. Hiermee komen we de inwoners tegemoet. Het zijn voor iedereen onzekere tijden, maar onze begroting biedt ruimte om te schakelen als dat nodig is. We zitten er bovenop.”

Gemeenteraad
Op donderdag 3 november staat de Begroting 2023 op de agenda van de raad.