Groen- en reststroken

Een particuliere eigenaar van een aangrenzend perceel kan in een uitzonderlijk geval, als een strook grond omsloten is door diverse eigenaren en er vanuit de openbare weg geen toegang tot de strook is, een groen- of reststrook huren of kopen van de gemeente.
Een vraag over een reststrook grond stellen.

Waardevol groen en infrastructuur

Als gemeente willen we zoveel mogelijk openbaar groen behouden. Groen is van onschatbare waarde voor o.a. wateropslag, biodiversiteit en een mooi straatbeeld. Kortom: zeer nuttig voor het klimaat. 

Daarnaast is de aanwezigheid van infrastructuur van groot belang voor de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte.

Grondprijs

Grondprijzen per m2 reststroken Gemert-Bakel
KernPrijs per m2 gelegen aan de voorgevelrooilijnPrijs per m2 gelegen achter de voorgevelrooilijn
Gemert, Bakel€ 69,50€ 139
Handel, De Mortel, Milheeze€ 67€ 134
Elsendorp, De Rips€ 58,75€ 117,50

Prijs ingebruikname reststroken per m2

KernPrijs per m2
Ingebruikname op jaarbasis
Gemert-Bakel2% van de verkoopwaarde per m2
(met een minimum van € 100,-)

De notariskosten en kosten voor de klic-melding zijn voor rekening koper.