Groene Kaart Gemert-Bakel

De Groene Kaart blijft in ontwikkeling. De groenvlakken en bomen/beplantingslinten van de gemeente binnen de kernen worden nog op kaart verwerkt.

Omgevingsvergunning is nodig voor
Voor het kappen van bomen of (delen van) houtopstanden op de Groene Kaart is een ontheffing nodig. Ook voor het kappen van een boom binnen de structuurlijnen en groenvlakken zoals aangegeven op de Groene Kaart is een ontheffing nodig.
Daarnaast blijft het nodig om voor het kappen van een boom of houtopstand het bestemmingsplan te controleren om te bepalen of een omgevingsvergunning nodig is.

Wet natuurbescherming
De wet natuurbescherming blijft van toepassing in het buitengebied. Voor het kappen van bomen in een bomenrij van meer dan 20 bomen of een perceel groter dan 10 are blijft een melding noodzakelijk.

Groene Kaart Gemert-Bakel