Kind kijkt door vergrootglas naar bloemen en grassen

Groenstructuur en groenbeleidsplan vraagt om jouw reactie!

20 juni 2023
Inwoners

Groenstructuur en groenbeleidsplan vraagt om jouw reactie

Gemert-Bakel wil een aantrekkelijke woonomgeving zijn en blijven voor inwoners van de gemeente. Een groene omgeving is inmiddels een belangrijke voorwaarde voor een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving. Openbaar groen helpt om klimaatverandering tegen te gaan en het komt ten goede aan de biodiversiteit. Daarnaast zorgt het voor een gezondere lucht en heeft het ook een sociale functie, mensen ontmoeten elkaar graag en sneller in een groene omgeving. Hiervoor willen we afspraken maken over hoe we in onze gemeente omgaan met groen. De eerste versie van het plan is klaar, we zijn benieuwd naar jouw reactie.

Afspraken over groen in Gemert-Bakel

In oktober 2022 is de gemeente gestart met het actualiseren van haar groenbeleidsplan ‘Zeven kernen in het groen’. Met dit plan maken we afspraken hoe we omgaan met bomen, groenstroken, parken en natuurgebieden in onze gemeente. Hoeveel bomen en struiken plaatsen we en op welke plekken? Welk soort groen planten we en hoe gaan we om met bestaand groen? 

Inwoners betrokken

Ook voor het groen vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk ideeën op te halen van inwoners en organisaties uit onze gemeente. Naast interviews en een inloopavond hebben we online inwoners gevraagd om hun mening te geven over groen in onze gemeente. Dit deden we met een zogenoemde ‘Swipocratie’. Inwoners konden zo aangeven wat zij belangrijk vinden als het gaat om groen in onze gemeente. Hier hebben 500 inwoners aan meegedaan.

Reactie!

We zijn benieuwd naar je reactie op de eerste versie van het plan. Vanaf 19 juni 2023 staat het plan online op de pagina over groenstructuur en groenbeleid. Hier kun je het plan lezen en we hopen dat je jouw reactie wilt delen met ons. Zo kunnen we met jouw input het plan nog beter maken. Reageren kan tot en met 3 juli 2023.

Vragen?

Wil je reageren op het conceptplan? Dan kan dat tot 3 juli. Opmerkingen kun je op verschillende manieren doorgeven. De reacties met beantwoording worden in een nota opgenomen en eventueel in het plan verwerkt.

Schriftelijk:
Gemeente Gemert-Bakel,
t.a.v. team OB-cluster beleid,
Postbus 10.000, 5420 DA Gemert

Telefonisch: 0492-378 500

Per e-mail: gemeente@gemert-bakel.nl, t.a.v. team OB, cluster beleid

Wanneer is het plan klaar?

Het groenstructuur en beleidsplan wordt naar verwachting aan het begin van 2024 opgeleverd. De gemeenteraad besluit of zij het eens is met het plan.