Groot onderhoud Dr. De Quayweg

De gemeente Gemert-Bakel gaat naar verwachting in maart 2020 starten met het groot onderhoud aan de Dr. De Quayweg en de herinrichting van het aanliggende fietspad. 

Te kappen bomen
Als onderdeel van het project is er een boomeffectenanalyse uitgevoerd. De ligging/breedte van het nieuwe fietspad is op een aantal locaties aangepast ten behoeve van het behoud van bomen. Bomen met een slechte tot zeer slechte conditie worden gekapt.

In de wegberm van de Dr. De Quayweg staan 1037 bomen, waarvan er 116 bomen worden gekapt.

Tijdens de bewonersavond op 25 juni 2019 konden bewoners aangeven welke bomen ze gekapt wensten te hebben. Met het bepalen van de te kappen bomen is rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Daar waar bomen direct tegen inritten staan en op de kruisingen van wegen, is op het verzoek van de bewoners ingegaan.

In de overzichtstekeningen hieronder zijn de 116 bomen die worden gekapt met een rood kruisje gemarkeerd.

PDFOverzichtskaart 1
PDFOverzichtskaart 2
PDFOverzichtskaart 3

Vragen? Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl t.a.v. Paul van Eck of bel 0492-378500.