Grote opknapbeurt weg en fietspad Stippelberg

Begin maart start de gemeente met onderhoudswerkzaamheden aan de weg en het fietspad Stippelberg-Kruisberglaan, gelegen tussen de rotondes De Rips en Milheeze. Bij dit werk nemen we meteen het onderhoud mee aan de Hoevensebaan (zie kaart). Na de grote opknapbeurt kan hier weer fijn gefietst worden en kan de weg weer vele jaren mee.

Nieuw asfalt voor meer comfort

De asfaltverharding van de weg en het fietspad is aan het einde van zijn levensduur en wortelopdruk zorgt voor extra oneffenheden. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van één of meer asfaltlagen. Met dit groot onderhoud nemen we de oneffenheden door o.a. wortelopdruk weg wat het gebruikscomfort voor weg en fietspad verhoogt.

Behoud van de waardevolle boomstructuur

Het huidige beeld van een fietspad door het bosgebied, omzoomt door een variatie aan boomsoorten willen we natuurlijk behouden voor de toekomst. Het fietspad zal op een aantal punten iets worden opgeschoven, opgehoogd en voorzien van een nieuwe, wortelwerende fundering. Ter hoogte van de inrit naar de Bakelse plassen wordt het gehele wegtracé wat verlegd. Hierdoor krijgen de grote bomen in de open ruimte aan de oostzijde van de weg meer groeiruimte.

Dode bomen worden gekapt

Toch is het ook noodzakelijk om een deel van de bomen langs fietspad en rijbaan te kappen. Het gaat daarbij om dode bomen en bomen met een sterk verminderde conditie. Door o.a. de droogte in de afgelopen jaren zijn met name veel naaldbomen afgestorven of in dusdanig slechte conditie dat er onveilige situaties ontstaan. Daarnaast worden er bomen gekapt die het asfalt in ernstige mate opdrukken of waar een groot risico bestaat voor toekomstige wortelopdruk en waar geen passende technische oplossingen mogelijk zijn.

Aanplant nieuwe bomen

De bomen die we verwijderen compenseren we door het aanplanten van nieuwe bomen, grotendeels in het projectgebied en anders in de directe omgeving. De benodigde kapmelding bij de provincie in het kader van de wet natuurbescherming is inmiddels gedaan.

Uitvoering in fases

De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit om de bereikbaarheid van aanwonenden zo veel als mogelijk te waarborgen. Er kunnen momenten zijn dat we de bereikbaarheid niet kunnen garanderen; dat weten we binnenkort. Mocht dit voorkomen, dan hebben we hierover overleg met de direct betrokkenen. De start van de werkzaamheden is gepland in de week van 28 februari. Als eerste zal het rooien en snoeien van de bomen langs de weg en het fietspad plaatsvinden. Daarna de onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad en de weg vanaf De Rips richting Milheeze. De doorlooptijd van het werk is ongeveer 3-4 maanden.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Gert-Jan Willems via gemeente@gemert-bakel.nl.