H.A.J. (Rick) van Kessel

Raadslid CDA

Nevenfuncties
FunctieBezoldigd/onbezoldigd
Software engineer van Boxtel BVBezoldigd
Adviseur Blaren voor AfrikaOnbezoldigd