H.A.J. (Rick) van Kessel

Raadslid CDA

Nevenfuncties
Functie Bezoldigd/onbezoldigd
Software engineer van Boxtel BV Bezoldigd
Adviseur Blaren voor Afrika Onbezoldigd