Herinrichting Doonheide

De herinrichting van de weg Doonheide is in voorbereiding. Tussen de Lodderdijk en de Boekelseweg krijgt de weg een andere inrichting, omdat de functie is gewijzigd onder meer door de komst van de Noord-Om. De huidige inrichting sluit niet meer aan bij het gewenste gebruik en de geldende snelheid van 30 km/uur. Een overzichtskaart van het projectgebied vindt u hieronder.

foto Projectgebied Doonheide

Update 16 juni 2020

Op 22 april hebben wij met u gedeeld welke opmerkingen hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp (zie hieronder). Inmiddels hebben wij het ontwerp met deze opmerkingen uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Daarbij hebben wij nog een aantal verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd die wij zelf nog nodig achtten. Tevens is op de tekeningen aangegeven waar nieuwe beplanting kan komen te staan. Via onderstaande links komt u bij de tekeningen met het DO.

PDF12436 blad 1 dd 13062020 hsnr 44 tm 56.pdf

PDF12436 blad 2 dd 13062020 hsnr 32 tm 44.pdf

PDF12436 blad 3 dd 13062020 hsnr 22 tm 32.pdf

PDF12436 blad 4 dd 13062020 hsnr 8 tm 22.pdf

PDF12436 blad 5 dd 13062020 hsnr 2 tm 8.pdf

Start aanbesteding
Ondanks de coronamaatregelen hebben we door schriftelijke en digitale communicatie en samenwerken op afstand geen vertraging opgelopen in de planning. We kunnen met het DO de aanbestedingsprocedure opstarten, de benodigde documenten daarvoor zijn nagenoeg klaar. De aanbestedingsprocedure wordt nog voor de bouwvakantie afgerond zodat wij begin september kunnen starten met de daadwerkelijke uitvoering. Voorafgaande aan de start van de uitvoering wordt u opnieuw geïnformeerd over de laatste (praktische) zaken.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van het Definitieve Ontwerp dan vernemen wij dat graag. U kunt uw opmerking(en) sturen aan Stefan van den Hoogen via emailadres gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van kenmerk “11535-2020 Herinrichting Doonheide”.
 

Update 22 april 2020

Onlangs hebben de bewoners aan de Doonheide van ons een brief ontvangen met het verzoek om de ontwerp tekeningen en informatie digitaal op deze website te bekijken. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt, dank allen voor jullie reacties!

Wij hebben alle vragen en opmerkingen besproken. Via de onderstaande link vindt u het bestand met de beantwoording van de reacties.

PDFBeantwoording-reacties-bewoners-op-VO.pdf

Veel reacties hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp. Sommige reacties en verzoeken hebben wij moeten afwijzen, de onderbouwing daarvan leest u in het document. Wij zijn er van overtuigd dat alle aanpassingen leiden tot een verbetering van het ontwerp.

Planning
Momenteel verwerken wij alle aanpassingen op de tekeningen zodat we tot een definitief ontwerp komen. Over enkele weken kunnen wij dit definitieve ontwerp (via deze website) aan u presenteren. Vooralsnog lopen we op deze manier geen vertraging op in de planning en kunnen we met elkaar eind mei / begin juni een definitief ontwerp vaststellen. Hierna kan de aanbesteding plaatsvinden en is de start van de uitvoering begin september nog steeds haalbaar.    

Presentatie 

PDFInloopavond Doonheide 17 maart 2020.pdf

Tekeningen

PDFBlad 1 van 5  incl luchtfoto, huisnr 44 tm 56.pdf

PDFBlad 1 van 5, huisnr 44 tm 56.pdf

PDFBlad 2 van 5 incl luchtfoto, huisnr 32 tm 44.pdf

PDFBlad 2 van 5, huisnr 32 tm 44.pdf

PDFBlad 3 van 5 incl luchtfoto, huisnr 22 tm 32.pdf

PDFBlad 3 van 5, huisnr 22 tm 32.pdf

PDFBlad 4 van 5 incl luchtfoto, huisnr 8 tm 20.pdf

PDFBlad 4 van 5, huisnr 8 tm 20.pdf

PDFBad 5 van 5 incl luchtfoto, huisnr 4 tm 8.pdf

PDFBlad 5 van 5, huisnr 4 tm 8.pdf