Herinrichting Doonheide

De herinrichting van de weg Doonheide is in voorbereiding. Tussen de Lodderdijk en de Boekelseweg krijgt de weg een andere inrichting, omdat de functie is gewijzigd onder meer door de komst van de Noord-Om. De huidige inrichting sluit niet meer aan bij het gewenste gebruik en de geldende snelheid van 30 km/uur. Een overzichtskaart van het projectgebied vindt u hieronder.

foto Projectgebied Doonheide

Update 22 april 2020

Onlangs hebben de bewoners aan de Doonheide van ons een brief ontvangen met het verzoek om de ontwerp tekeningen en informatie digitaal op deze website te bekijken. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt, dank allen voor jullie reacties!

Wij hebben alle vragen en opmerkingen besproken. Via de onderstaande link vindt u het bestand met de beantwoording van de reacties.

PDFBeantwoording-reacties-bewoners-op-VO.pdf

Veel reacties hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp. Sommige reacties en verzoeken hebben wij moeten afwijzen, de onderbouwing daarvan leest u in het document. Wij zijn er van overtuigd dat alle aanpassingen leiden tot een verbetering van het ontwerp.

Planning
Momenteel verwerken wij alle aanpassingen op de tekeningen zodat we tot een definitief ontwerp komen. Over enkele weken kunnen wij dit definitieve ontwerp (via deze website) aan u presenteren. Vooralsnog lopen we op deze manier geen vertraging op in de planning en kunnen we met elkaar eind mei / begin juni een definitief ontwerp vaststellen. Hierna kan de aanbesteding plaatsvinden en is de start van de uitvoering begin september nog steeds haalbaar.    

Presentatie 

PDFInloopavond Doonheide 17 maart 2020.pdf

Tekeningen

PDFBlad 1 van 5  incl luchtfoto, huisnr 44 tm 56.pdf

PDFBlad 1 van 5, huisnr 44 tm 56.pdf

PDFBlad 2 van 5 incl luchtfoto, huisnr 32 tm 44.pdf

PDFBlad 2 van 5, huisnr 32 tm 44.pdf

PDFBlad 3 van 5 incl luchtfoto, huisnr 22 tm 32.pdf

PDFBlad 3 van 5, huisnr 22 tm 32.pdf

PDFBlad 4 van 5 incl luchtfoto, huisnr 8 tm 20.pdf

PDFBlad 4 van 5, huisnr 8 tm 20.pdf

PDFBad 5 van 5 incl luchtfoto, huisnr 4 tm 8.pdf

PDFBlad 5 van 5, huisnr 4 tm 8.pdf