Hervestiging vanuit buitenland in de BRP

Komt u vanuit het buitenland naar Nederland en heeft u eerder in Nederland ingeschreven gestaan? Of bent u uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA)? Dan moet u zich persoonlijk herinschrijven bij de balie van het gemeentehuis als u langer dan 4 maanden in Gemert-Bakel gaat wonen. Dit is wettelijk verplicht.
Voor dit product moet u een afspraak maken. Dit kan online of telefonisch. Is de inschrijving ook voor uw gezinsleden? Dan moeten zij meekomen naar de afspraak op het gemeentehuis.

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs. Dit mag geen rijbewijs zijn.

  • bewijs van bewoning. Eventueel worden documenten gevraagd die betrekking hebben op het pand waar u woont (bijvoorbeeld een huurcontract, een eigendomsbewijs of een verklaring van inwoning/samenwoningexterne-link-icoon van de hoofdbewoner van het pand).

Als u in het bezit bent van relevante akten, neem deze dan ook mee:

  • Een geboorteakte als u in het buitenland bent geboren;
  • Als u gehuwd bent (geweest): een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. De akten zijn geen voorwaarden voor inschrijving. De akten kunnen ook op een later tijdstip worden ingeleverd.

  • Komt u uit de Nederlandse Antillen of Aruba neem dan een bewijs van uitschrijving mee. Ook bij burgers afkomstig uit België of Duitsland kan hiernaar worden gevraagd.

Voorwaarden

  • Deze aangifte is uitsluitend van toepassing wanneer u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan en na 1 oktober 1994 uit Nederland bent geëmigreerd.

  • Dit geldt ook voor de Nederlanders uit Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

  • Bent u vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven bij de gemeente dan is het product Eerste inschrijving in Nederland in de BRP op u van toepassing. Beschikt u daarnaast niet over de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit, dan heeft u tevens een verblijfsvergunning nodig (om in aanmerking te komen voor rijbewijs, subsidie, uitkering e.d.).

Kosten

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Hoe lang duurt het?

Afhankelijk van uw situatie duurt het 1-4 weken voordat uw inschrijving is verwerkt in de BRP.