Huishoudelijke ondersteuning Wmo tijdens de vakantieperiode

18 juli 2023
Inwoners

De vakantieperiode komt er weer aan. Een periode die zorgt voor verschuivingen en wisselingen in het personeel van de huishoudelijke ondersteuning. De aanbieders proberen ervoor te zorgen dat de noodzakelijke ondersteuning blijft doorgaan. Dit jaar is dit een extra uitdaging door het personeelstekort. 

Personeelstekort  

Aanbieders in de huishoudelijke ondersteuning hebben moeite met het werven van personeel. In de vakantieperiode zorgt dit voor de grote uitdaging om het personeel te vervangen dat met vakantie is. De aanbieders werven hiervoor extra personeel, en collega’s die niet met vakantie zijn springen extra bij. Maar helaas is dit waarschijnlijk niet voldoende om alle huishoudelijke hulp voor alle klanten te vervangen.

Wat betekent dit als je huishoudelijke ondersteuning Wmo ontvangt?   

In de vakantieperiode kunnen er verschuivingen en wisselingen plaatsvinden in de huishoudelijke ondersteuning. Het kan voorkomen dat er verschillende (vakantie)hulpen bij je komen die mogelijk anders werken dan je gewend bent. Wij vragen hiervoor begrip.  Het kan ook voorkomen  dat de hulp minder vaak komt of dat, in overleg, enkele taken tijdelijk niet worden gedaan.  Als door jouw persoonlijke situatie uitstel van huishoudelijke taken niet mogelijk is, wordt alles op alles gezet om volledige vervanging te organiseren. De aanbieders nemen rechtstreeks contact met je op over de invulling van de huishoudelijke ondersteuning tijdens de vakantieperiode. Dit gebeurt via de vaste hulp of via een brief. Het is ook mogelijk om tijdens de deze periode zelf voor vervanging te zorgen door bijvoorbeeld familie, buren of kennissen in te schakelen. Geef bij de aanbieder aan als dit mogelijk is. Dit wordt enorm gewaardeerd! 

Heeft u vragen? 

Daarmee kunt u terecht bij de aanbieder of uw vaste hulp.