Zorg en ondersteuning: zó doen we dat in Gemert-Bakel

icon Aanspreekpunt in de buurt

aanspreekpunt in de buurt
icon Jeugd

 

Jeugd

icon Werk en inkomen

Werk en inkomen icon Wmo Wmo

 

Wegwijzergemertbakel is een digitale wegwijzer voor zorg en ondersteuning. Kijk op wegwijzergemertbakel.nl

Heb je een vraag over zorg of ondersteuning? Kijk eerst onderstaand filmpje even. Dan is duidelijk bij wie je terecht kan.

Themakrant Zorg en ondersteuning 2019
Lees online de themakrant Zorg en ondersteuning 2019 met daarin inspirerende verhalen van inwoners die zich belangeloos inzetten voor een ander. 

SpoedvoorJeugd ZuidoostBrabant bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn (24/7). Bel 088 - 0666 999. Zie ook https://www.combinatiejeugdzorg.nl/spoedhulp.

Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Als u mishandeling vermoedt, ook als u twijfelt, bel gratis naar 0800 – 2000, www.vooreenveiligthuis.nl.

GGZ Crisis biedt hulp bij crisis bij psychische klachten. Bel (0492) 848000. Of na 17.30 via de lokale huisartsenpost.