Inburgeren

Kom je van buiten de Europese Unie in de gemeente Gemert-Bakel wonen? En heb je een verblijfsvergunning? Dan is de kans groot dat je moet inburgeren. Dat betekent dat je de Nederlandse taal leert. Je leert ook hoe Nederlanders leven en doet zelf al snel mee. Zo kun je hier een goede start maken. En snel zelfstandig je weg vinden en meedoen.

De inburgering

Als je verplicht moet inburgeren, krijg je automatisch een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

In de brief staat vanaf welke datum je moet inburgeren.

Heb je de brief niet meer? Log dan in op de website Inburgerenexterne-link-icoon

Welke situatie geldt voor jou?

Moet je met inburgeren beginnen op  of  na 1 januari 2022?

De gemeente Gemert-Bakel helpt je bij je inburgering. Je krijgt een vaste contactpersoon. Deze noemen wij de trajectregisseur inburgering.

De trajectregisseur inburgering nodigt je uit voor een kennismakingsgesprek. Samen maken jullie een plan voor jouw inburgering. Dit is het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin staat wat je moet doen om in te burgeren. Er staat ook in of je examen moet doen. En wat voor examen. Je hebt drie jaar tijd om in te burgeren. Dat is de inburgeringstermijn.

Dan start je met de inburgering. De trajectregisseur inburgering voert regelmatig een gesprek met je over hoe het gaat.

Het filmpje Inburgeren vanaf 2022externe-link-icoon legt in het Nederlands uit hoe de inburgering werkt. 

Verschil tussen Asielmigranten en andere migranten die moeten inburgeren op of na 1 januari 2022

Ben je naar Nederland gekomen als asielzoeker of ben je uitgenodigd als vluchteling, dan ben je een asielmigrant. De gemeente betaalt jouw inburgering. De gemeente kiest dan ook de school waar je naar toe gaat om de taal te leren.

Ben je naar Nederland gekomen om samen te wonen met jouw Nederlandse partner of om te werken als geestelijke bedienaar, dan moet je in het land waar je vandaan komt eerst een basisexamen Nederlands doen.  Daarna heb je drie jaar tijd om in te burgeren in Nederland. Je moet zelf je inburgeringscursus betalen waarvoor je een lening kunt afsluiten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar nicky.vandeven@peelgemeenten.nl of neem contact op met je maatschappelijk begeleider bij Lumens.

Moest je met inburgeren beginnen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022?

Dan moet je zelf je inburgering regelen. Je moet je inburgeringsexamen doen. Je moet zelf je taalschool kiezen. Dat kan op de website 'zoek in burgerschoolexterne-link-icoon'. Je betaalt je inburgering zelf. Voor deze scholen kan je geld lenen van DUO, Voor andere scholen niet.

Heb je vragen? Neem contact op met DUOexterne-link-icoon of met je maatschappelijk begeleider bij Lumens.