payment iconIndividuele inkomenstoeslag

Heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering? En heeft u gedurende een langere periode voorafgaand aan uw aanvraag een inkomen dat per maand niet boven het geldende minimum niveau uit komt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.
U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse, eenmalige toeslag als aanvulling op het inkomen. De toeslag is bedoeld voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben.

Hoogte individuele inkomenstoeslag per 1 januari

Omschrijving Toeslag
Individuele inkomenstoeslag Alleenstaande € 454
Individuele inkomenstoeslag Alleenstaande ouder € 584
Individuele inkomenstoeslag Gehuwden € 649

 

Voorwaarden

Heb je al langere periode een inkomen dat per maand niet boven het geldende minimumniveau uit komt? En is er geen zicht op verbetering? Dan kom je misschien in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.

Voor de individuele inkomenstoeslag geldt een aantal voorwaarden:

  • Woon je samen of ben je getrouwd? Dan geldt dat beide partners aan de voorwaarden moeten voldoen. Ook als je (een deel van) de voorafgaande periode hebt samengeleefd dan moet je beiden aan de voorwaarden voldoen.
  • In de periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag (dat noemen we de referteperiode) had je onafgebroken een inkomen dat niet hoger was (en is) dan 110% van het netto sociaal minimum.
  • Voor gehuwden met tot hun last komende kind(eren) en de alleenstaande ouder met zijn/haar tot last komende kind(eren) is die referteperiode 12 maanden.
  • Mensen die nu een bijstandsuitkering hebben en uitstromen naar werk  behouden het recht op een individuele inkomenstoeslag voor 24 maanden als ze onder de 130% van de bijstandsnorm blijven.
  • Je vermogen is tijdens de referteperiode niet hoger (geweest) dan het voor jou geldende maximum vrij te laten vermogen (art. 34 lid 3 Participatiewet).
  • Je bent 21 jaar of ouder en hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Aanvragen

Je vraagt de individuele inkomenstoeslag aan via Senzer. Je kunt ook een e-mail sturen naar bbpeelgemeenten@senzer.nl of bellen naar telefoonnummer 0492 - 75 32 86.