Individuele inkomenstoeslag

Heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering? En heeft u gedurende één jaar voorafgaand aan uw aanvraag een inkomen dat per maand niet boven het geldende minimum niveau uit komt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. U kunt de individuele inkomenstoeslag ieder jaar aanvragen.
U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse, eenmalige toeslag als aanvulling op het inkomen. De toeslag is bedoeld voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

OmschrijvingToeslag
Individuele inkomenstoeslag Alleenstaande€ 488
Individuele inkomenstoeslag Alleenstaande ouder€ 627
Individuele inkomenstoeslag Gehuwden€ 697

Bij recht op de Individuele Inkomenstoeslag geldt er voor gezinnen (twee-ouderparen) met minderjarige kind(eren) een extra toeslag van € 265 per jaar per gezin.

Voor gezinnen (twee-ouderparen) met minderjarige kind(eren) in de leeftijd van 12 tot 18 jaar geldt naast bovenstaande een extra toeslag van € 246 per jaar kind per kind.

Voorwaarden

Heb je gedurende één jaar een inkomen dat per maand niet boven het geldende minimumniveau uit komt? En is er geen zicht op verbetering? Dan kom je misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Voor de individuele inkomenstoeslag geldt een aantal voorwaarden:

  • Woon je samen of ben je getrouwd? Dan geldt dat beide partners aan de voorwaarden moeten voldoen. Ook als je (een deel van) de voorafgaande periode hebt samengeleefd dan moet je beiden aan de voorwaarden voldoen.
  • In de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag (dat noemen we de referteperiode) had je onafgebroken een inkomen dat niet hoger was (en is) dan 120% van het netto sociaal minimum.
  • Mensen die nu een bijstandsuitkering hebben en uitstromen naar werk  behouden het recht op een individuele inkomenstoeslag voor 24 maanden als ze onder de 130% van de bijstandsnorm blijven.
  • Je vermogen is tijdens de referteperiode niet hoger (geweest) dan het voor jou geldende maximum vrij te laten vermogen (art. 34 lid 3 Participatiewet).
  • Je bent 21 jaar of ouder en hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Aanvragen

Je vraagt de individuele inkomenstoeslag aan via Senzerexterne-link-icoon. Je kunt ook een e-mail sturen naar bbpeelgemeenten@senzer.nl of bellen naar telefoonnummer 0492 - 75 32 86.