zonnepanelen

Informatieavonden over zonnevelden uitgesteld

14 maart 2023
Inwoners

In de gemeenterubriek van 22 februari stond een artikel over informatieavonden zonnevelden die de gemeente wil organiseren. Deze avonden worden uitgesteld. Reden is dat het college van burgemeester en wethouders vanwege andere ontwikkelingen eerst een beeldvormende avond wil organiseren voor de gemeenteraad. Dit vindt op zijn vroegst in juni plaats. Zodra er een nieuwe planning is, maken we die bekend.