Informatiebijeenkomst uitbreiding industrieterrein Bolle Akker en Ontwikkelvisie Bakel Zuid-Oost op 12 december

05 december 2023
Inwoners

De gemeente heeft grond gekocht ten zuiden van het industrieterrein Bolle Akker. Het is de bedoeling dat deze grond wordt gebruikt voor de uitbreiding van het industrieterrein. De gemeente noemt dit plan Bolle Akker II. De ontwikkeling van Bolle Akker II staat hoog op de prioriteitenlijst van het college. 

Na drie openbare bijeenkomst in Bakel is het ontwerpbestemmingsplan gereed. Tevens is er een ontwerp-ontwikkelvisie Bakel Zuid-Oost gemaakt. Deze twee plannen wil de gemeente graag presenteren. Hiervoor is op 12 december vanaf 20.00 uur een informatiebijeenkomst in Grand Café Zaal 'Viltje, Dorpsstraat 22 in Bakel. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. 

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het tot stand komen van de plannen en de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Bolle Akker II en de ontwerp-ontwikkelvisie Bakel Zuid-Oost. Beide plannen liggen vanaf 13 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage. 

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met projectleider R. Oude Griep via gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam 'Bolle Akker II', of bel naar het algemeen telefoonnummer (0492) 378 500