Realiseer jouw idee met het Initiatievenfonds

Burgerparticipatie is een veelgehoorde kreet. Maar wat bedoelen we daar nou precies mee? Zet jij je in voor jouw buurt, wijk of dorp? Benut dan het Initiatievenfonds! Vraag geld aan om je plan uit te voeren.

Wat is het Initiatievenfonds?

Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Gemert-Bakel. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van ontmoetingen, het planten van bomen of het opknappen van een pleintje waar geen andere middelen voor zijn. Het Initiatievenfonds is opgericht op verzoek van de gemeenteraad en is bedoeld voor inwoners en ondernemers uit onze gemeente. We willen zo meer mensen aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, dorp of gemeente.

Draagvlak

Het is belangrijk dat jouw idee een gezamenlijk belang (van meerdere mensen) dient en dat er draagvlak voor is in de buurt. Iedereen die een goed idee of plan heeft, waar geen bestaande financiële middelen voor zijn gereserveerd, kan wellicht rekenen op de nodige ondersteuning vanuit de gemeente. Weten of jouw idee het proberen waard is? Check de spelregels hieronder of overleg met ons! Neem contact op met Janine Rechters via e-mail of telefoon. 

Doe een aanvraag!

In januari, april, juli en oktober kunt u een initiatief indienen. Vanuit het initiatievenfonds is ieder kwartaal maximaal 15.000 euro beschikbaar voor de concrete initiatieven die worden ingediend én voldoen aan de spelregels. Met elkaar maken we immers initiatieven waar.

button Ja ik heb een idee of initiatief!

We vinden het als gemeente belangrijk dat je samen met anderen actief meewerkt aan de uitvoering van het plan. Dan kun je laten zien dat andere mensen uit jouw buurt/wijk/dorp het plan steunen.

Hoe werkt het?
Wij volgen enkele spelregels om initiatieven goed te ondersteunen én om het algemeen belang te bewaken. In het kort:

  1. In januari, april, juli en oktober kun je je initiatief indienen. Een maand daarna krijg je een intakegesprek met de wethouder ‘burgerparticipatie’. Daarna wordt een gemotiveerd advies voorgelegd aan het college B&W. Ieder kwartaal kan dus een initiatief worden ingediend en beloond met maximaal € 15.000 euro in totaal (voor alle initiatieven samen).
  2. Het college B&W beoordeelt of het initiatief leidt tot het gewenste doel of effect, in aansluiting op het gemeentelijk beleid. De voorkeur gaat uit naar gebieden als duurzaamheid of jeugd.
  3. Zorgvuldigheid en een democratisch proces gaan boven snelheid.
  4. Het moet een groepsinitiatief uit de gemeente Gemert-Bakel zijn. Het fonds is niet bedoeld voor individuen of buitengemeentelijken.
  5. Het initiatief moet door vrijwilligers en onbezoldigd worden gerealiseerd.
  6. Het participatieniveau telt mee bij de beoordeling. Hoe meer eigen initiatief en eigen werkzaamheden, des te meer kans dat geld beschikbaar wordt gesteld uit het initiatievenfonds. Indien begeleiding/ondersteuning door de gemeente wordt gevraagd, wordt tevens meegewogen welk team de begeleiding op zich kan nemen en de daarvoor noodzakelijke ambtelijke tijd kan vrijmaken.
  7. De prestatie staat in verhouding tot het uit te keren bedrag.
  8. De bijdrage uit het fonds wordt bekend gemaakt via de gebruikelijke gemeentelijke media.
  9. Het bedrag dat niet is besteed moet worden terugbetaald door de initiatiefnemers.
  10. Na een jaar wordt het initiatievenfonds geëvalueerd. De raad wordt dan geïnformeerd over de resultaten.

 

Meer weten? Bel ons gerust en vraag naar Janine Rechters.