Realiseer jouw idee met het Initiatievenfonds

Burgerparticipatie is een veelgehoorde kreet. Maar wat bedoelen we daar nou precies mee? Zet jij je in voor jouw buurt, wijk of dorp? Benut dan het Initiatievenfonds! Vraag geld aan om je plan uit te voeren.

Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Gemert-Bakel. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van ontmoetingen, het planten van bomen of het opknappen van een pleintje waar geen andere middelen voor zijn. Het Initiatievenfonds is opgericht op verzoek van de gemeenteraad en is bedoeld voor inwoners en ondernemers uit onze gemeente. We willen zo meer mensen aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, dorp of gemeente.

Draagvlak
Het is belangrijk dat jouw idee een gezamenlijk belang (van meerdere mensen) dient en dat er draagvlak voor is in de buurt. Iedereen die een goed idee of plan heeft, waar geen bestaande financiële middelen voor zijn gereserveerd, kan wellicht rekenen op de nodige ondersteuning vanuit de gemeente. Weten of jouw idee het proberen waard is? Neem contact op met Janine Rechters via e-mail of telefoon. 

Doe een aanvraag!
In januari, april, juli en oktober kun je een initiatief indienen. Vanuit het Initiatievenfonds is ieder kwartaal maximaal 15.000 euro beschikbaar voor de concrete initiatieven die worden ingediend. Met elkaar maken we immers initiatieven waar.

button Ja ik heb een idee of initiatief!

We vinden het als gemeente belangrijk dat je samen met anderen actief meewerkt aan de uitvoering van het plan. Dan kun je laten zien dat andere mensen uit jouw buurt/wijk/dorp het plan steunen.

Meer weten?
Bel ons en vraag naar Janine Rechters.