Inkoopbeleid

De gemeente spant zich continu in voor verdere professionalisering van inkoop- en aanbestedingen. In het inkoopbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente plaatsvindt. We leven daarbij enkele centrale doelstellingen na. Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, is de gemeente continu bezig met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen. De gemeentelijke doelstellingen zijn hierbij leidend. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de gemeente.

Bij de gemeentelijke doelstellingen kunt u denken aan:

  • Doelmatig en rechtmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed;
  • Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn;
  • Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding;
  • Maatschappelijke verantwoord inkopen (duurzaam, sociaal en met oog voor het MKB);
  • Een continu positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van de gemeente;
  • Administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente zelf staat voorop.

Daarnaast gaat de gemeente bij het inkopen van werken, leveringen of diensten uit van:

  • Juridische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de relevante regelgeving?
  • Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de maatschappij en het milieu in haar inkoopproces?
  • Economische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de markt en ondernemers?
  • Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de gemeente in?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Linda Hogen Esch via telefoonnummer 0492 - 378 500 of gemeente@gemert-bakel.nl.