Inritmelding

Een in- of een uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Wil je een nieuwe in- en uitrit aanleggen? Of iets veranderen aan een bestaande in- en uitrit naar de openbare weg? Dan moet je dit melden bij de gemeente.
Binnen 4 weken ontvang je een reactie op de melding.

Voorwaarden

Voor een in- of uitrit gelden de volgende voorwaarden:

  • De weg blijft bruikbaar;
  • De weg blijft veilig;
  • Het uiterlijk van de in- of uitrit moet passen bij de omgeving;
  • Groenvoorzieningen blijven beschermd;
  • Parkeerplaatsen blijven behouden;
  • De inrit is niet breder dan 4m bij een woning of 6m bij een bedrijf. Bij een goed onderbouwde motivatie kan hiervan worden afgeweken.

Is de openbare weg een provinciale weg? Dan moet je voor het aanleggen van een in- of uitrit een vergunning aanvragen bij de provincie. Dit doe je via het digitale Omgevingsloketexterne-link-icoon. Kies in dit loket voor de werkzaamheid 'Uitrit aanleggen of veranderen'.

Is de openbare weg een provinciale weg

Is de openbare weg een provinciale weg? Dan moet je voor het aanleggen van een in- of uitrit een vergunning aanvragen bij de provincie. Dit doe je via het digitale Omgevingsloketexterne-link-icoon. Kies in dit loket voor de werkzaamheid 'Uitrit aanleggen of veranderen'.

Kosten

De kosten van de aanleg van de inrit zijn voor rekening van de aanvrager. Hieronder vallen ook de kosten voor bijvoorbeeld het verleggen van kabels, leidingen en lichtmasten in het openbare gebied.

Het melden of aanvragen kost geld (leges). Kijk voor de kosten in de Legesverordeningexterne-link-icoon van de gemeente Gemert-Bakel.