permits iconInritmelding

Wilt u een nieuwe in- en uitrit maken naar de openbare weg? Of een verandering aanbrengen aan een bestaande in- en uitrit naar de openbare weg? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

Voorwaarden

Voor een in- of uitrit gelden de volgende voorwaarden:

  • De weg blijft bruikbaar;
  • De weg blijft veilig;
  • Het uiterlijk van de in- of uitrit moet passen bij de omgeving;
  • Groenvoorzieningen blijven beschermd;
  • Parkeerplaatsen blijven behouden;
  • De inrit is niet breder dan 4m bij een woning of 6m bij een bedrijf. Bij een goed onderbouwde motivatie kan hiervan worden afgeweken.

Kosten en doorlooptijd

De kosten van de aanleg van de inrit zijn voor rekening van de aanvrager. Hieronder vallen ook de kosten voor bijvoorbeeld het verleggen van kabels, leidingen en lichtmasten in het openbare gebied. Binnen maximaal 4 weken ontvangt u een reactie.

 

Is de openbare weg een provinciale weg

Dan is de provincie bevoegd gezag.