Inschrijving geopend -14 bouwkavels gelegen in het project De Berken in Milheeze

26 maart 2024
Inwoners

Vanaf dinsdag 26 maart 2024 kan iedereen die interesse heeft voor een bouwkavel in het project de Berken in Milheeze zich hiervoor inschrijven. De kavels gelegen in de 1e fase van het plangebied worden beschikbaar gesteld.

De inschrijving is inmiddels gesloten.

In de 1e fase zijn 14 kavels verdeeld over 3 groepen. 

> Groep 1:    6 kavels voor het bouwen van een half-vrijstaand woning.
> Groep 2:    4 kavels voor het bouwen van een vrijstaande woning.
> Groep 3:    4 kavels voor het bouwen van aanééngeschakelde woningen conform CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Informatie over de bouwkavels, het uitgifteprotocol en de inschrijfformulieren kun je vinden op de webpagina ‘Kavels wonen Milheeze’.externe-link-icoon

De bouwkavels worden conform een lotingsysteem toegewezen. 

Groep 1; 6 kavels voor half-vrijstaande woningen

kavelnropp. m2Prijs grond (incl. BTW)
2377€ 164.221,20
3377€ 164.221,20
11299€ 130.244,40
12239€    77.502,92
13248€    80.421,44
14387€ 168.577,20

Groep 2; 4 kavels voor vrijstaande woningen

kavelnropp. m2Prijs grond (incl. BTW)
1536€ 233.481,60
4554€ 241.322,40
5405€ 176.418,00
6388€ 169.012,80

Groep 3; 4 kavels voor aanééngeschakelde woningen CPO bouw

kavelnropp. m2Prijs grond (incl. BTW)
7245€   79.448,60
8164€   53.181,92
9160€   51.884,80
10238€   77.178,64
TOTAAL€ 261.693,96

Inschrijven

Inschrijven is uitsluitend mogelijk met een daarvoor bestemd inschrijfformulier. Het formulier is vanaf 26 maart 2024 in te vullen. Je kunt het inschrijfformulier online invullen. externe-link-icoonJe kunt ook een afspraak maken om samen met een bevoegde ambtenaar op het gemeentehuis het formulier digitaal in te vullen.

Uiterlijk woensdag 10 april 2024 23:59:59 uur moet het inschrijfformulier ingeleverd zijn. Alle voorwaarden met betrekking tot het inschrijven kun je nalezen op de webpagina ‘Kavels wonen Milheeze’.externe-link-icoon

Uitzonderingen

Het college van Burgemeester en Wethouders behoudt zich het recht om bij bijzondere omstandigheden van het uitgifteprotocol loting ‘De Berken – Milheeze’ af te wijken. 

Planning in het kort

> 26 maart 2024 - Start inschrijfperiode.

> 26 maart 2024 tot en met 10 april 2024 23:59:59  uur.

Inschrijftermijn voor bouwkavels 1e fase gelegen in het plan De Berken te Milheeze.

> Woensdag 17 april 2024 19.00 uur

Loting in de raadzaal van het gemeentehuis, Ridderplein 1, Gemert, aanvang 19.00 uur. 

> Vanaf maandag 13 mei 2024

Gesprekken met de eerste kandidaten van de rangordelijst. De gesprekken vinden plaats op het gemeentehuis, Ridderplein 1, Gemert. De tijdstippen waarop de gesprekken plaatsvinden zijn al bepaald. Ze zijn gekoppeld aan het nummer van inloting. U, of een gemachtigde, dient op dit tijdstip aanwezig te zijn voor het maken van een kavelkeuze.