Afval en milieu

Afval

Wanneer wordt mijn afval opgehaald en wat kan ik waar kwijt? Alle informatie vind je in de afvalkalender van Blink.

Lees meer

Melding openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, zoals speelterreinen, groenvoorziening, openbare verlichting, ophalen van afval, riool en wegen.

Lees meer

Milieu, dumpen afval

U kunt vuil of  afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen, zoals bij de milieustraat, of het aanbieden aan een erkende inzamelaar. Het op andere plaatsen storten van vuil of afval is verboden.

Lees meer