Afval en milieu

Afval

Wanneer wordt mijn afval opgehaald en wat kan ik waar kwijt? Alle informatie vindt u in de afvalkalender van Blink.

Lees meer

Melding openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, zoals speelterreinen, groenvoorziening, openbare verlichting, ophalen van afval, riool en wegen.

Lees meer

Milieu, dumpen afval

U kunt vuil of  afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen, zoals bij de milieustraat, of het aanbieden aan een erkende inzamelaar. Het op andere plaatsen storten van vuil of afval is verboden. Bij overtreding wordt proces verbaal opgemaakt.

Tijdelijke ontheffing
Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tijdelijke ontheffing op dit verbod krijgen. U mag dan uw afval voor bepaalde tijd opslaan op uw eigen (bedrijfs)terrein. Neem hiervoor contact op met de toezichthouder wijkbeheer van de gemeente.

Lees meer