educate-grow-up iconJeugd

Iedere ouder heeft vragen over opvoeden. Voor grote en kleine vragen kun je terecht bij team Jeugd. Ervaren en deskundige jeugdhulpprofessionals helpen je verder. 
Team Jeugd is iedere werkdag bereikbaar. Voor nieuwe aanvragen is het team elke ochtend bereikbaar van 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 0492-378500.

Kun je niet wachten tot de gebruikelijke openingstijden, dan kun je team Jeugd op vrijdagmiddag vanaf 12.30 u bereiken op telefoonnummer 06-10050168. Dat geldt ook op werkdagen als het gemeentehuis gesloten is.

Buiten kantoortijden kun je bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn (24/7) contact opnemen met Crisis Interventie Team (CIT): telefoonnummer 088-0666987 of via de website van Combinatie Jeugdzorg op de pagina over spoedhulp

Aanpak

In een gesprek wordt de vraag in kaart gebracht en gekeken wat er binnen het gezin nodig is. Soms hebben we de juiste oplossing zelf in huis. Anders wijzen we de weg naar andere of zwaardere zorg. Minder waar kan en meer waar nodig. We vinden het belangrijk dat ouders zelf zoveel mogelijk de regie in handen houden. Onze opvoedondersteuners staan naast ouders en opvoeders en helpen hen verder met wat ze nodig hebben. Daarbij wordt ook altijd gekeken of er iemand in de directe omgeving kan meehelpen.

Heb je al een indicatie voor jeugdhulp en heb je langer hulp nodig?

Neem dan acht weken voor de einddatum contact op met een opvoedondersteuner.

Controleplan

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van zorgtaken, en ook voor het toezicht op en handhaving van de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg. Er gaat veel geld om binnen het sociaal domein. Het gaat om maatschappelijk geld waarmee de zorg aan kwetsbare inwoners betaald wordt. Voor het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg is het heel belangrijk dat wij in samenwerkingsverband Peelgemeenten kwalitatief goede en doelmatige zorg inkopen en controleren of er goed wordt gedeclareerd. De verantwoording hiervan lees je terug in een controleplan.