youth-child iconJongerenraad

De Jongerenraad Gemert-Bakel is er voor de jongeren in onze gemeente. De Jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het gemeentebestuur over onderwerpen die jongeren aangaan. Afhankelijk van het onderwerp is dat aan het college van B&W of de gemeenteraad. 

Klinkt beetje suf misschien, maar de Jongerenraad maakt wél het verschil. Als het gaat over wonen in onze gemeente, de bus die rijdt (of niet), de nieuwe locatie voor het CoCo of plekken voor sporten of chillen.

Samenstelling

De Jongerenraad bestaat uit 8 jongeren in de leeftijd van 12 tot 22 jaar. Ook zijn er 2 geborgde zetels. Dit betekent dat er van de leerlingenraden van het Commanderij college (locatie Doregraaf en Sleutelbosch) leerlingen kunnen deelnemen.
Ze vergaderen vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. 

Vergadering

De volgende vergadering is op 24 april 17.15-18.15 u op het gemeentehuis. 

Agenda vergadering Jongerenraad 24 april
Agendapunt Onderwerp
1. Vast te stellen agenda en concept verslag van 30 januari 2023
2. Mededelingen
3.  Gevraagd advies wethouder Wilmie Steeghs
4.  Oprichten 2 werkgroepen inz. contact wethouder/ ambtelijke organisatie (minimaal 3 deelnemers per groep)
5. Welke onderwerpen met ongevraagd advies inbrengen op de agenda? 
6. Foto maken van de Jongerenraad
7. Data volgende overleggen
8. Rondvraag en sluiting

Hoe kom ik in contact met de Jongerenraad? 

Wil je contact opnemen met de Jongerenraad? Of heb je een onderwerp voor de vergadering van de Jongerenraad? Stuur dan een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl