Kadastrale informatie, kopie

Kadastrale informatie omvat inlichtingen per adres (of kadastraal nummer) over zakelijk recht (wie is eigenaar en/of gebruiker van gebouwen en/of grond) en eventueel kaartinformatie (oppervlaktematen/ perceelsgrootte).
De gegevens die bekend zijn kunt u opvragen bij het kadaster. Indien u de exacte maten en grenzen van een perceel wilt weten, kunt u tevens contact opnemen met het kadaster.