Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren.

Wie mogen er op de kandidatenlijst staan?

Voor de kandidaten gelden de volgende voorwaarden:

 • Kandidaten moeten in de gemeente Gemert-Bakel wonen en ingeschreven staan.
 • Kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Gemert-Bakel gaan wonen, zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.
 • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
 • Burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, als zij vóór maart 2026 meerderjarig (18 jaar) worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad.
 • Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Wat moet ik op 31 januari 2022 inleveren?

Een kiesgerechtigde levert het volgende in:

 • De kandidatenlijst
 • Van iedere kandidaat een verklaring van instemming en een kopie ID
 • Machtiging van het partijbestuur om de aanduiding boven de kandidatenlijst te mogen zetten.

Nieuwe partijen en partijen, die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben gehaald, leveren ook in:

Betaling waarborgsom:

Nieuwe partijen en partijen, die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben gehaald, betalen een waarborgsom van € 225,-. Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 binnen zijn. U maakt het bedrag over op rekeningnummer NL83 BNGH 0285002708, ten name van de gemeente Gemert-Bakel onder vermelding van:

 • Waarborgsom kandidaatstelling
 • Naam van de politieke partij.

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert en het aantal stemmen op uw partij hoger is dan 75% van de kiesdeler.

Voorlopige controle kandidaatstelling

In de week voor de kandidaatstelling kunt u de stukken die ingeleverd moeten worden laten controleren door de gemeente. Neem hierover contact op via gemeente@gemert-bakel.nl of bel naar 0492-378500.