omgekapte bomen in het bos

Kappen dode en onveilige bomen

01 februari 2022
Inwoners

Gemeente Gemert-Bakel heeft meer dan 45.000 bomen in haar beheer. Dat zijn bomen die in parken staan of naast wegen. Ieder jaar gaan er enkele honderden bomen dood of hebben ze zodanige gebreken dat ze onherstelbaar onveilig zijn.

Dit voorjaar zijn het een kleine honderd bomen. Hiervoor zijn in januari kapvergunningen aangevraagd.

Spechtenbomen

Deze bomen worden voor 15 maart veilig gesteld. We noemen het “veiligstellen” omdat we niet alle bomen verwijderen. Van tientallen bomen laten we de stam staan, zonder boomkroon. Daarmee is het gevaar voor de omgeving van de boom geweken en is de boom “veilig gesteld”. De stam die we laten staan noemen we een “spechtenboom”. De stam is waardevol voor insecten. De insecten in deze stammen zijn op hun beurt voedsel voor spechten en andere vogels. Spechten maken holen in de stammen waar spechten en andere dieren hun nest in maken. Zo dragen de spechtenbomen bij aan het vergroten van het natuurlijk evenwicht. En een natuurlijk evenwicht is belangrijk om plagen zoals de eikenprocessierups in te dammen.

Nieuwe bomen

Ter compensatie van de te rooien bomen planten we waar het kan, nieuwe bomen aan. Deze bomen planten we in de nabijheid waar we de bomen verwijderd hebben. Dit aantal is minder dan het aantal bomen dat we rooien. Dat komt omdat veel bomen zo dicht tussen andere bomen staan, dat een succesvolle herplant niet haalbaar is.