""

Kijk in de Wijk: Bakel

Aanwezigen gemeente:

Nikki Jansen, BOA
Gunther Seegers, Vakspecialist Verkeer en Vervoer
Court Smulders, Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Rodney Kaan, Ondersteuner Groen en Spelen
Janine Rechters, Beleidsmedewerker Sociaal Domein
Martien Bankers, Wethouder

Voorstelronde

Startpunt is A: Jumbo Beekakker (ingang). Aanwezigen stellen zich kort voor aan de groep. De onderwerpen die besproken worden, zijn vooraf door inwoners aangemeld. De route is op basis daarvan bepaald en vooraf aan de inwoners toegestuurd.

Locaties

Vraag/klachtHet voorstel om ter hoogte van de Auerschootseweg (N604) aan de linkerzijde richting Beekakker / Jumbo een trottoir aan te leggen. Zo kunnen voetgangers (met rollator) en ouders met een kinderwagen veiliger naar o.a. de supermarkt. Mogelijk kan dit gerealiseerd worden door de huidige parkeerstrook in te richten als fietspad en het bestaande fietspad in te richten als trottoir. Het is onduidelijk voor wie precies de parkeerstrook is aangelegd en bij Jumbo en buurtbewoners zelf is voldoende parkeergelegenheid.
Reactie ter plaatseHet is een goed idee om een trottoir aan te leggen. Dat is echter niet mogelijk op korte termijn. Daarvoor rijdt er nu nog teveel autoverkeer over deze weg en is de snelheid op de weg nog te hoog om fietsers naar de rijbaan te verplaatsen. Er wordt beleid ontwikkelt dat een basis legt voor het afwaarderen van dergelijke wegen. Ook is in de begroting voor 2024 een budget aangevraagd om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de hoeveelheid doorgaande (vracht-) autoverkeer te minderen. Zodra beide zaken zijn afgerond, zal er meer bekend zijn over wat er gebeurt met deze weg.
OplossingDe uitkomst van het nieuwe verkeersbeleid en het onderzoek naar de mogelijkheden om het doorgaande verkeer te weren dienen afgewacht te worden.
Vraag/klachtDe sluis ter hoogte van de Boerenbond zou verwijderd worden. Dit is nog niet gebeurd? Wat wordt er gedaan met het parkeerprobleem rondom de Boerenbond en de school?
Reactie ter plaatseDe sluis is onderdeel van de weginrichting. De aanpassingen aan de weg kunnen pas worden uitgevoerd als bekend is hoe we met de weg omgaan. Dat moet worden vastgelegd in beleid dat volgend jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Zodra dit is vastgesteld kan er ook worden beslist wat er met de sluis gaat gebeurden. Hetzelfde geldt voor een oplossing voor het parkeren.
OplossingDe uitkomst van het nieuwe verkeersbeleid dient afgewacht te worden.
Vraag/klachtGraag een oversteekpunt naar de Jumbo vanuit het paadje in het verlengde van de Burgemeester Diepstratenlaan. Vanuit de wijk is dit de kortste weg naar de Jumbo. Het oversteken van de Auerschootseweg naar het parkeerterrein van de Jumbo (en terug) is echter moeilijk. Dit omdat er veel verkeer van 3 kanten komt en het een 50km weg is. Verder ben je niet goed zichtbaar achter de bomen aan de westkant van de weg. Optie zou zijn om dit helemaal een 30km weg te maken tot aan Oldert. Ook gezien andere moeilijke punten op de Auerschootseweg.
Reactie ter plaatseHet enkel aanbrengen van wat belijning op de weg creëert het idee van veiligheid voor de fietser/wandelaar maar biedt deze niet zolang niet ook de snelheid en hoeveelheid van het autoverkeer er afneemt. De oversteek vindt plaats vanachter een rij bomen en een beperkt zicht op het kruisende verkeer.
De beste oversteek zou een opstelpunt moeten bieden tussen de verkeersstromen. Daarvoor ontbreekt echter de ruimte. Om de weg aan te kunnen passen, dient de hoeveelheid verkeer en de gereden snelheid er aanzienlijk af te nemen. De aanpassingen aan de weg kunnen pas worden uitgevoerd als bekend is hoe we met de weg omgaan. Dat moet worden vastgelegd in beleid dat volgend jaar door de raad vastgesteld. Als het is vastgesteld kan er ook worden beslist wat er met een oversteek vanaf dit pad gaat gebeuren.
OplossingDe uitkomst van het nieuwe verkeersbeleid en het onderzoek naar de mogelijkheden om het doorgaande verkeer te weren dienen afgewacht te worden.

Vraag/klachtDe oversteek na het fietspad, door het bos komend vanaf de Burgemeester Diepstratenlaan richting Beekakker, zou veiliger kunnen door op de bestaande wegverhoging in het midden een vluchtheuvel aan te leggen. Deze ruim een breed genoeg dat daar ook met de fiets / kinderwagen / rollator kan worden gewacht. Zo kan met in twee keer oversteken. Er komt hier verkeer van drie kanten, zowel auto’s, als fietsen en brommers van twee kanten. Mogelijk kan de maximaal toegestane snelheid hier ook worden aangepast naar 30 km/u.
Reactie ter plaatseOok hiervoor geldt dat de weg waarin de oversteek zou moeten komen te liggen, nu niet geschikt is te maken. Ook hier geldt dat, om de weg aan te kunnen passen, de hoeveelheid verkeer en de gereden snelheid er aanzienlijk af dient te nemen. De aanpassingen aan de weg kunnen pas worden uitgevoerd als bekend is hoe we met de weg omgaan. Dat moet worden vastgelegd in beleid dat volgend jaar door de raad vastgesteld. Als het is vastgesteld kan er ook worden beslist wat er met een oversteek vanaf dit pad gaat gebeuren.
OplossingDe uitkomst van het nieuwe verkeersbeleid en het onderzoek naar de mogelijkheden om het doorgaande verkeer te weren dienen afgewacht te worden.
Vraag/klachtEr ligt veel hondenpoep op het veldje en langs het paadje tussen de Auerschootseweg en de Burgemeester Diepstratenlaan. Kan hier een afvalbak voor hondenpoepzakjes komen.
Reactie ter plaatseHet wordt uitgezocht of hier een extra afvalbak kan komen of dat een ongebruikte naar deze locatie wordt verplaatst.
OplossingHet wordt uitgezocht of hier een extra afvalbak kan komen of dat een ongebruikte naar deze locatie wordt verplaatst.
Oplossing: Bij de ingang van het paadje aan de kant van de Burgemeester Diepstratenlaan staat reeds een afvalbak. In die afvalbak mogen óók hondenpoepzakjes gedeponeerd worden. Het heeft daarom geen meerwaarde een nieuwe afvalbak erbij te plaatsen. Daarnaast hebben inwoners steeds vaker zelf een rol als het gaat om het tegengaan van overlast (van hondenpoep). Inwoners wordt aangeraden om met mensen in gesprek te gaan wanneer zij zien dat hondeneigenaren de hondenpoep laten liggen.
Vraag/klachtWij wonen zelf aan deze weg en dagelijks rijden auto's te hard door deze straat. Het is een redelijke drukke weg omdat mensen deze gebruiken om naar het centrum of Deurne te gaan. Een optie zou zijn halverwege op de t-splitsing een drempel of ronde verhoging te maken. De weg is nu zo recht dat het uitnodigt om hard te rijden.
Reactie ter plaatsePrima voorstel. Het wordt onderzocht of het mogelijk is om er een snelheidsremmende maatregel aan te leggen. Als op een later moment de straat gerenoveerd wordt, dan wordt er gekeken om de hele straat zo in te richten dat deze minder uitnodigt om te hard te rijden.
OplossingAanleg punaise.
Vraag/klachtDe stoep ligt er slecht bij, er is laatst ook een ambulance moeten komen voor een gevallen oudere, kan hier iets aan gebeuren.
Reactie ter plaatseDit wordt doorgegeven aan de wegbeheerder, die controleert wat er uit de inspectie is gekomen en waar nodig zal er gehandeld worden.
OplossingDe situatie wordt beoordeeld aan de hand van de weginspectiegegevens, indien het noodzakelijk blijkt zal hier klein onderhoud uitgevoerd worden.
Vraag/klachtEen tijd terug is er al een plan aangedragen voor extra bankjes in de wijk. Kan het plan worden uitgevoerd?
Reactie ter plaatseDe bewoner kan contact opnemen met de gebiedsbeheerder Willie van Geel.
Oplossing-
Vraag/klachtOp het veldje in de Korenbloemstraat willen we graag plek voor Jeu de Boules, een speelterrein en een plek voor buurtbijeenkomsten.
Reactie ter plaatseVolgend jaar vindt er een participatieronde plaats in Bakel. Via de media (ook krant) wordt bekend gemaakt wanneer en hoe je hieraan kunt deelnemen. Er is in het beleidsplan een budget voor het opknappen/aanpassen van de speellocaties. Ook Jeu des boules-banen vallen binnen dit budget.
OplossingAfwachten tot het participatietraject van volgend jaar, dan wordt dit punt verder opgepakt.
Vraag/klachtDe speeltuin bij Duinroosstraat/Bottelroosstraat is vernieuwd met natuurlijke speeltoestellen. Deze lopen uit met flinke stekels eraan.
Reactie ter plaatseDe Ondersteuner Groen en Spelen Rodney Kaan gaat uitzoeken wie dit onderhoud moet uitvoeren.
OplossingDe opdracht voor onderhoud is uitgezet naar collega’s van de buitendienst. Onderhoud wordt z.s.m. uitgevoerd.
Vraag/klachtIn de Wilgenroosstraat is de stoep ongelijk, het water loopt niet goed weg. Dit komt vermoedelijk door een beschadiging riool.
Reactie ter plaatseEr wordt een afspraak gemaakt met de bewoner van nr. 8 om de situatie ter plaatse te bekijken. Mogelijk is dit een groot project waarbij de hele straat opnieuw herzien moet worden.
OplossingDe kolkafvoer naast huisnummer 1 zit verstopt. Deze is vorige week onderzocht en zal worden vervangen. De situatie van de weg wordt beoordeeld aan de hand van de weginspectiegegevens, indien het noodzakelijk blijkt zal hier klein onderhoud uitgevoerd worden.
Vraag/klachtTussen de Nieuwe Uitleg en de kruising Boterbloemstraat / Wilgenroosstraat is de stoep erg smal en hobbeling, o.a. door de aanwezige bomen. Dit levert een gevaar op voor de mensen die daar overheen lopen. Je kunt daar makkelijk struikelen. Het gevolg is dat veel mensen daar op de weg lopen, wat óók gevaar oplevert.
Reactie ter plaatseDe tegelverharding die er achter de bomen ligt, 2 ½ tegel, is niet breed genoeg om er nog te kunnen spreken van een volwaardig voetpad. Door de grootte van de bomen en hun wortelgroei zal het pad ook aan de rijbaan worden hersteld. Zolang de situatie niet verandert, moeten mensen de weg over. Het herinrichten van deze straat gebeurt pas als ook het riool aan vervanging toe is Informatie hierover wordt opgehaald bij de wegbeheerder en de rioolbeheerder.
OplossingBetreft het riool: het bestaande riool is in 2021 de laatste keer geïnspecteerd. Uit deze inspectie zijn geen bijzondere gebreken geconstateerd. De verwachting is dat het bestaande riool nog minimaal 20 tot 30 jaar meegaat. Er is in 2020 voor het HWA een uitlegger aangelegd vanuit de straat Nieuwe Uitleg. Hierop zou een nog aan te leggen HWA stelsel op aangesloten worden. Als vanuit wegen de weg open gaat, zal riool hierin meegaan.
Betreft de weg: de problematiek in de Wilgenroosstraat is ons bekend. De boomwortels veroorzaken in meerdere straten binnen de gemeente voor overlast. De Wilgenroosstraat staat dan ook op onze lijst voor het nemen van structurele maatregelen. De wegbeheerder kan op dit moment helaas niets zeggen over een (definitieve) planning, maar zodra de werkzaamheden aanstaande zijn worden de bewoners geïnformeerd.
Vraag/klachtDe aanwezige bomen leveren veel blad (en groenafval) op. Dit zorgt in de herfst voor een vies en glad wegdek. Misschien kunnen de bomen weggehaald worden? Wellicht, daar dit een gevoelig punt is, nieuwe bomen plaatsen die minder plek in gebruik nemen? (Ook met oog op de ruimte die zij innemen op het trottoir).
Reactie ter plaatseDe tegelverharding die er achter de bomen ligt, 2 ½ tegel, is niet breed genoeg om er nog te kunnen spreken van een volwaardig voetpad. Door de grootte van de bomen en hun wortelgroei zal het pad ook aan de rijbaan worden hersteld. Zolang de situatie niet verandert, moeten mensen de weg over. Het herinrichten van deze straat gebeurt pas als ook het riool aan vervanging toe is Informatie hierover wordt opgehaald bij de wegbeheerder en de rioolbeheerder.
OplossingBetreft het riool: het bestaande riool is in 2021 de laatste keer geïnspecteerd. Uit deze inspectie zijn geen bijzondere gebreken geconstateerd. De verwachting is dat het bestaande riool nog minimaal 20 tot 30 jaar meegaat. Er is in 2020 voor het HWA een uitlegger aangelegd vanuit de straat Nieuwe Uitleg. Hierop zou een nog aan te leggen HWA stelsel op aangesloten worden. Als vanuit wegen de weg open gaat, zal riool hierin meegaan.
Betreft de weg: de problematiek in de Wilgenroosstraat is ons bekend. De boomwortels veroorzaken in meerdere straten binnen de gemeente voor overlast. De Wilgenroosstraat staat dan ook op onze lijst voor het nemen van structurele maatregelen. De wegbeheerder kan op dit moment helaas niets zeggen over een (definitieve) planning, maar zodra de werkzaamheden aanstaande zijn worden de bewoners geïnformeerd.
Vraag/klachtKPN kast op de hoek van de Nieuwe uitleg / Klaproosstraat ziet er behoorlijk smutsig uit. Zou deze kunnen worden schoongemaakt?
Reactie ter plaatseEr wordt vanuit de gemeente een melding gemaakt dat de kast schoongemaakt moet worden. De wegbeheerder, ook kabel en leidingbeheerder kan wel achterhalen wiens kast dit is.
OplossingKPN heeft de kast in beheer, de bewoners kunnen zelf melding maken bij KPN via schade en incidenten meldpunt via telefoonnummer 0800-0150.

Aanvullende vragen en/of opmerkingen door diverse bewoners tijdens de Kijk in de Wijk

Vooralsnog worden geen private laadpalen in de openbare ruimte geplaatst omdat dit ertoe zou leiden dat een privépersoon een stukje openbare ruimte ‘reserveert’ dat ook door anderen moet kunnen worden gebruikt om in de parkeerbehoefte van een straat te voorzien. Alleen voor personen met een lichamelijke beperking wordt
opstelruimte in de openbare ruimte gereserveerd. Laadpalen in de openbare ruimte zijn bedoeld voor meervoudig gebruik, met name door bewoners die geen inrit hebben.’ Als een bewoner zelf zonnepanelen heeft kan hij/zij dit niet als argument gebruiken om in de een openbare ruimte een persoonlijke laadpaal te mogen plaatsen. Het aanschaffen van een elektrische auto blijft een eigen keus.

Oplossing:

Er worden geen private laadpalen in de openbare ruimte geplaatst.

Bij reconstructies wordt overwogen om bomen aan één zijde te kunnen handhaven, echter in dit stadium is nog niet duidelijk hoe er in deze straat specifiek mee om wordt gegaan. De wegbeheerder wordt gevraagd of, en wanneer, er wat aan de verharding gebeurt.

Oplossing:

De problematiek in de Wilgenroosstraat is ons bekend. De boomwortels veroorzaken in meerdere straten binnen de gemeente voor overlast. De Wilgenroosstraat staat dan ook op onze lijst voor het nemen van structurele maatregelen. De wegbeheerder kan op dit moment helaas niets zeggen over een (definitieve) planning, maar zodra de werkzaamheden aanstaande zijn worden de bewoners geïnformeerd.