""

default iconKijk in de Wijk: Gemert Noord (Molenbroek)

Aanwezigen gemeente:

Michiel van Veen, Burgemeester
Marco Tielemans, Teamleider Buitendienst
Nikki Jansen, BOA
Jasper Driessen, BOA
Rens Kanters, Politie
Gunther Seegers, Vakspecialist Verkeer en Vervoer
Court Smulders, Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Mirjam Korsten, Programmasecretaris

Voorstelronde

Startpunt is A: Rauw en Gauw, Kruiseind 51B Gemert. Aanwezigen stellen zich kort voor aan de groep. De onderwerpen die besproken worden, zijn vooraf door inwoners aangemeld. De route is op basis daarvan bepaald en vooraf aan de inwoners toegestuurd.

Locaties

Vraag/klacht Auto’s worden in de voortuinen geparkeerd i.p.v. de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.
Actie Nee
Toelichting De gemeente maakt vooralsnog geen voorzieningen om in de tuinen te parkeren.
Vraag/klacht Er is steeds minder groen in de wijk. Veel tuinen worden vol gelegd met tegels zodat men er vervolgens ‘niets meer aan hoeft te doen’. Het onkruid groeit wél en soms wel tot heuphoogte.
Actie Nee
Toelichting Inwoners maken zelf de keuze om tuinen te verharden. Gemeente kan alleen voorlichting geven.
Vraag/klacht De afvalinzameling gaat niet goed. Oud papier blijft nat geregend op de stoep staan en afval wordt te laat aan straat gezet. Dit blijft vaak té lang staan met ratten als gevolg.
Actie Ja
Toelichting BOA's nemen het mee in hun ronde, echter zij moeten op heterdaad betrappen en dat is lastig.
Vraag/klacht Hondenpoep wordt in de buurt niet (goed) opgeruimd. Vaak ligt het midden op de stoep. Mevrouw geeft aan momenteel zelf de hondenpoep van andere honden op te moeten ruimen.
Actie Nee
Toelichting Hondeneigenaren dienen zelf te zorgen voor het opruimen van de uitwerpselen.
Vraag/klacht Het groen in onze straat, de Valeriusstraat, ziet er niet uit.
Actie Nee
Toelichting Wordt later opgepakt ikv herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klacht Op enkele plaatsen is de weg en het trottoir slecht, vooral bij het hekwerk naar de school toe.
Actie Nee
Toelichting Wordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klacht Graag de hangjongeren beter controleren (rond de pleintjes). Misschien camera’s neerhangen?
Actie Nee
Toelichting Wordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klacht Graag de pleintjes beter bijhouden.
Actie Nee
Toelichting Wordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klacht Het betreft de inrichting van het plein en de straat gelegen achter de woningen Vondellaan 75 t/m 77 en de woningen aan de Valeriusstraat 112 t/m 228.
Sinds de oplevering van de aangelegen woning bijna 50 jaar geleden is dit plein en deze straat niet fatsoenlijk ingericht. Het ziet er nog steeds uit als een bouw weg voor werkverkeer.
Actie Nee
Toelichting Wordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klacht Ook de riolering verkeert in slechte staat. Dit is al een paar keer hersteld, hierdoor is het straatwerk verzakt.
Actie Nee
Toelichting Wordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klacht De stoepen in verschillende straten zijn slecht, bijvoorbeeld in de Gezellestraat.
Actie Nee
Toelichting Kwaliteit trottoir valt binnen de richtlijnen van CROW.
Vraag/klacht Met name in het weekend is er vuurwerk te horen, soms dichtbij de Gezellestraat. Dit is altijd diep in de nacht, waar je wakker van wordt.
Actie Nee
Toelichting Dit is bekend, burgemeester en politie zijn hierover al in gesprek. Burgemeester verzoekt om het altijd te melden.
Vraag/klacht Meneer wil graag de trottoirs in de Louis Couperusstraat onder de aandacht brengen. Onderhoud en kwaliteit hiervan zijn onvoldoende.
Actie Ja
Toelichting Er worden werkbonnen gemaakt voor de buitendienst.
Vraag/klacht Meneer wil graag de trottoirs in het Pad naar het Slotje onder de aandacht brengen. Onderhoud en kwaliteit hiervan zijn onvoldoende.
Actie Ja
Toelichting Er worden werkbonnen gemaakt voor de buitendienst.
Vraag/klacht Onderhoud van openbaar groen is onvoldoende. Er groeit veel zevenblad en brandnetel. Het onderhoud van openbaar groen is een jaarlijks terugkomend probleem. Het lijkt erop dat dit een vergeten hoek is.
Actie Ja
Toelichting Er wordt een werkbon gemaakt om het te laten maaien.
Vraag/klacht Vanwege de vele bomen heeft men zelf een bladbak geplaatst Meneer ziet hier graag een bak van de gemeente voor komen.
Actie Nee
Toelichting De bladmanden worden vanaf 16 oktober weer geplaatst op de door de gemeente bepaalde locaties.

 

Vraag/klacht Bezwaar tegen het voornemen om 5 parkeerplaatsen te verwijderen.
Actie Nee
Toelichting Parkeerplaatsen worden niet verwijderd, fietsenstalling komt nu op eigen terrein school.
Vraag/klacht Er wordt te hard gereden op het woonerf aan de St. Michaëlstraat.
Actie Nee
Toelichting Uit onderzoek blijkt dat er niet te hard wordt gereden, er staan voldoende obstakels om de snelheid te remmen.

Aanvullende vragen en/of opmerkingen door diverse bewoners tijdens de Kijk in de Wijk

Vraag/klacht Slecht wegdek met verzakkingen, scheuren, hoog liggende kolken, hoge goten, oneffenheden en de overgang van bitumen naar klinkers is slecht. De verbinding tussen Valeriusstraat en Attendorenstraat heeft te leiden gehad onder de werkzaamheden in de St. Annastraat en nu ook de Vondellaan.
Actie Nee
Toelichting Wordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klacht Voetpaden met oneffenheden, wortelopdruk, hoge kolken en oude stenen met grove structuur.
Actie Nee
Toelichting Wordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klacht Wateroverlast op straat; vooral op de lagere gelegen delen en het voetpad tussen Valeriusstraat en Sleutelbos.
Actie Nee
Toelichting Wordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klacht Onkruidgroei op parkeerplaatsen.
Actie Ja
Toelichting Deze worden standaard elke zeven weken geborsteld en geveegd. Wanneer er auto’s staan kunnen die vakken niet gedaan worden. Voor de parkeerkuil in de Valeriusstraat is een brief in de bus gedaan bij de bewoners met het verzoek om op de veegdag de auto’s uit de kuil te parkeren. Die parkeerkuil is toen goed geborsteld en geveegd door Blink.
Vraag/klacht PMD afval wordt vaak op zaterdag buitengezet voor het ophalen van dinsdag.
Actie Ja
Toelichting Boa's moeten op heterdaad betrappen, maar in de zakken zitten bijna nooit gegevens van de dader.
Vraag/klacht Zwerfvuil van scholieren op het pad tussen school en Jumbo.
Actie Nee
Toelichting Hier wordt al regelmatig opgeruimd door vrijwilligers van Schoon Gemert-Bakel.

 

Locatie

Klacht

Actie

Toelichting

Pandelaar 27

Tegels liggen ongelijk

Ja

Er is inmiddels een werkbon gemaakt en de

tegels zijn herstraat.

Valeriusstraat

Hangjongeren beter

controleren

Ja

BOA's nemen het mee in hun ronde.

Pad naar het Slotje

Onkruidgroei op

bestrating

Ja

Opdracht aan Blink gegeven.

Louis Couperusstraat 40

Tegels liggen ongelijk

Ja

Er wordt een werkbon gemaakt voor de buitendienst.

Gezellestraat Verlaging maken voor rolstoelers /
scootmobiel
Ja Hier wordt opdracht voor gegeven aan onze aannemer (Adriaans).
Louis Couperusstraat / Perkstraat Verlaging maken voor rolstoelers /
scootmobiel
Ja Hier wordt opdracht voor gegeven aan onze aannemer (Adriaans).
Antoon Coolenstraat Verlaging maken
voor rolstoelers / scootmobiel
Ja Hier wordt opdracht voor gegeven aan onze aannemer (Adriaans).
Pad naar het Slotje Verzoek om extra
verlichting
Nee Conform ons beleidsplan "niet verlichten,
tenzij…"