""

Kijk in de Wijk: Gemert Noord (Molenbroek)

Aanwezigen gemeente:

Michiel van Veen, Burgemeester
Marco Tielemans, Teamleider Buitendienst
Nikki Jansen, BOA
Jasper Driessen, BOA
Rens Kanters, Politie
Gunther Seegers, Vakspecialist Verkeer en Vervoer
Court Smulders, Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Mirjam Korsten, Programmasecretaris

Voorstelronde

Startpunt is A: Rauw en Gauw, Kruiseind 51B Gemert. Aanwezigen stellen zich kort voor aan de groep. De onderwerpen die besproken worden, zijn vooraf door inwoners aangemeld. De route is op basis daarvan bepaald en vooraf aan de inwoners toegestuurd.

Locaties

Vraag/klachtAuto’s worden in de voortuinen geparkeerd i.p.v. de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.
ActieNee
ToelichtingDe gemeente maakt vooralsnog geen voorzieningen om in de tuinen te parkeren.
Vraag/klachtEr is steeds minder groen in de wijk. Veel tuinen worden vol gelegd met tegels zodat men er vervolgens ‘niets meer aan hoeft te doen’. Het onkruid groeit wél en soms wel tot heuphoogte.
ActieNee
ToelichtingInwoners maken zelf de keuze om tuinen te verharden. Gemeente kan alleen voorlichting geven.
Vraag/klachtDe afvalinzameling gaat niet goed. Oud papier blijft nat geregend op de stoep staan en afval wordt te laat aan straat gezet. Dit blijft vaak té lang staan met ratten als gevolg.
ActieJa
ToelichtingBOA's nemen het mee in hun ronde, echter zij moeten op heterdaad betrappen en dat is lastig.
Vraag/klachtHondenpoep wordt in de buurt niet (goed) opgeruimd. Vaak ligt het midden op de stoep. Mevrouw geeft aan momenteel zelf de hondenpoep van andere honden op te moeten ruimen.
ActieNee
ToelichtingHondeneigenaren dienen zelf te zorgen voor het opruimen van de uitwerpselen.
Vraag/klachtHet groen in onze straat, de Valeriusstraat, ziet er niet uit.
ActieNee
ToelichtingWordt later opgepakt ikv herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klachtOp enkele plaatsen is de weg en het trottoir slecht, vooral bij het hekwerk naar de school toe.
ActieNee
ToelichtingWordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klachtGraag de hangjongeren beter controleren (rond de pleintjes). Misschien camera’s neerhangen?
ActieNee
ToelichtingWordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klachtGraag de pleintjes beter bijhouden.
ActieNee
ToelichtingWordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klachtHet betreft de inrichting van het plein en de straat gelegen achter de woningen Vondellaan 75 t/m 77 en de woningen aan de Valeriusstraat 112 t/m 228.
Sinds de oplevering van de aangelegen woning bijna 50 jaar geleden is dit plein en deze straat niet fatsoenlijk ingericht. Het ziet er nog steeds uit als een bouw weg voor werkverkeer.
ActieNee
ToelichtingWordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klachtOok de riolering verkeert in slechte staat. Dit is al een paar keer hersteld, hierdoor is het straatwerk verzakt.
ActieNee
ToelichtingWordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klachtDe stoepen in verschillende straten zijn slecht, bijvoorbeeld in de Gezellestraat.
ActieNee
ToelichtingKwaliteit trottoir valt binnen de richtlijnen van CROW.
Vraag/klachtMet name in het weekend is er vuurwerk te horen, soms dichtbij de Gezellestraat. Dit is altijd diep in de nacht, waar je wakker van wordt.
ActieNee
ToelichtingDit is bekend, burgemeester en politie zijn hierover al in gesprek. Burgemeester verzoekt om het altijd te melden.
Vraag/klachtMeneer wil graag de trottoirs in de Louis Couperusstraat onder de aandacht brengen. Onderhoud en kwaliteit hiervan zijn onvoldoende.
ActieJa
ToelichtingEr worden werkbonnen gemaakt voor de buitendienst.
Vraag/klachtMeneer wil graag de trottoirs in het Pad naar het Slotje onder de aandacht brengen. Onderhoud en kwaliteit hiervan zijn onvoldoende.
ActieJa
ToelichtingEr worden werkbonnen gemaakt voor de buitendienst.
Vraag/klachtOnderhoud van openbaar groen is onvoldoende. Er groeit veel zevenblad en brandnetel. Het onderhoud van openbaar groen is een jaarlijks terugkomend probleem. Het lijkt erop dat dit een vergeten hoek is.
ActieJa
ToelichtingEr wordt een werkbon gemaakt om het te laten maaien.
Vraag/klachtVanwege de vele bomen heeft men zelf een bladbak geplaatst Meneer ziet hier graag een bak van de gemeente voor komen.
ActieNee
ToelichtingDe bladmanden worden vanaf 16 oktober weer geplaatst op de door de gemeente bepaalde locaties.

Vraag/klachtBezwaar tegen het voornemen om 5 parkeerplaatsen te verwijderen.
ActieNee
ToelichtingParkeerplaatsen worden niet verwijderd, fietsenstalling komt nu op eigen terrein school.
Vraag/klachtEr wordt te hard gereden op het woonerf aan de St. Michaëlstraat.
ActieNee
ToelichtingUit onderzoek blijkt dat er niet te hard wordt gereden, er staan voldoende obstakels om de snelheid te remmen.

Aanvullende vragen en/of opmerkingen door diverse bewoners tijdens de Kijk in de Wijk

Vraag/klachtSlecht wegdek met verzakkingen, scheuren, hoog liggende kolken, hoge goten, oneffenheden en de overgang van bitumen naar klinkers is slecht. De verbinding tussen Valeriusstraat en Attendorenstraat heeft te leiden gehad onder de werkzaamheden in de St. Annastraat en nu ook de Vondellaan.
ActieNee
ToelichtingWordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klachtVoetpaden met oneffenheden, wortelopdruk, hoge kolken en oude stenen met grove structuur.
ActieNee
ToelichtingWordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klachtWateroverlast op straat; vooral op de lagere gelegen delen en het voetpad tussen Valeriusstraat en Sleutelbos.
ActieNee
ToelichtingWordt later opgepakt in kader van herinrichting Valeriusstraat.
Vraag/klachtOnkruidgroei op parkeerplaatsen.
ActieJa
ToelichtingDeze worden standaard elke zeven weken geborsteld en geveegd. Wanneer er auto’s staan kunnen die vakken niet gedaan worden. Voor de parkeerkuil in de Valeriusstraat is een brief in de bus gedaan bij de bewoners met het verzoek om op de veegdag de auto’s uit de kuil te parkeren. Die parkeerkuil is toen goed geborsteld en geveegd door Blink.
Vraag/klachtPMD afval wordt vaak op zaterdag buitengezet voor het ophalen van dinsdag.
ActieJa
ToelichtingBoa's moeten op heterdaad betrappen, maar in de zakken zitten bijna nooit gegevens van de dader.
Vraag/klachtZwerfvuil van scholieren op het pad tussen school en Jumbo.
ActieNee
ToelichtingHier wordt al regelmatig opgeruimd door vrijwilligers van Schoon Gemert-Bakel.

Locatie

Klacht

Actie

Toelichting

Pandelaar 27

Tegels liggen ongelijk

Ja

Er is inmiddels een werkbon gemaakt en de

tegels zijn herstraat.

Valeriusstraat

Hangjongeren beter

controleren

Ja

BOA's nemen het mee in hun ronde.

Pad naar het Slotje

Onkruidgroei op

bestrating

Ja

Opdracht aan Blink gegeven.

Louis Couperusstraat 40

Tegels liggen ongelijk

Ja

Er wordt een werkbon gemaakt voor de buitendienst.

GezellestraatVerlaging maken voor rolstoelers /
scootmobiel
JaHier wordt opdracht voor gegeven aan onze aannemer (Adriaans).
Louis Couperusstraat / PerkstraatVerlaging maken voor rolstoelers /
scootmobiel
JaHier wordt opdracht voor gegeven aan onze aannemer (Adriaans).
Antoon CoolenstraatVerlaging maken
voor rolstoelers / scootmobiel
JaHier wordt opdracht voor gegeven aan onze aannemer (Adriaans).
Pad naar het SlotjeVerzoek om extra
verlichting
NeeConform ons beleidsplan "niet verlichten,
tenzij…"