Klachten over uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten

De gemeente heeft de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening belegd bij de Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij de Peelgemeenten.

Uw klacht over de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten kunt u als volgt indienen:

  • Mondeling:

    • bij Ellen Kweens, klachtencoördinator, via telefoonnummer 06 - 147 6 07 12 tijdens kantooruren op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. Mondelinge klachten worden direct opgepakt.
  • Per post:

    • gericht aan Peelgemeenten, ter attentie van Ellen Kweens, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Voorzie uw brief van uw naam en adres en geef aan tegen wie uw klacht is gericht en waarom u een klacht heeft