Klimaatverandering

Merk je ook dat regenbuien soms heel heftig zijn, met wateroverlast en schade voor inwoners of (agrarische) bedrijven tot gevolg? Of dat we steeds vaker een hitterecord breken in de zomer? Waardoor kwetsbare mensen vaak last hebben van hittestress. Dit heeft allemaal te maken met de verandering van het klimaat, maar ook met de manier waarop wij onze ruimte gebruiken. Het is daarom belangrijk dat Gemert-Bakel klimaatbestendiger en daarmee onweerstaanbaar wordt.

Het is onmogelijk om zwaar noodweer, zoals in mei 2019, te voorkomen. Toch is het belangrijk dat iedereen meedoet. Samen kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering zo veel als mogelijk te beperken. Ook jij kunt een bijdrage leveren. Zo maken we samen Gemert-Bakel klimaatbestendig en onweerstaanbaar.

NK Onweerstaanbaar Gemert

Meer ruimte voor groen en water
We willen Gemert-Bakel weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen, extra ruimte voor water en aan het opslaan van regenwater, zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte. Maar dat niet alleen, we willen dat Gemert-Bakel een prettige leefomgeving is met veel aandacht voor groen.

Klimaatstresstesten

Vanuit het Rijk zijn gemeenten verplicht om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Landelijk is daarom afgesproken dat alle gemeenten, waterschappen en provincies in hun gebied zogenoemde stresstesten uitvoeren. In een stresstest wordt de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. In 2019 is voor Gemert-Bakel in samenwerking met de Peelgemeenten onderzocht welke zwakke plekken in onze gemeente een rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte, wateroverlast en overstroming.

Wat kunnen we verwachten in Gemert-Bakel?
Dankzij de stresstest weten we welke gevolgen van extreem weer we kunnen verwachten in Gemert-Bakel. Zo zal water op straat vaker voor komen. Enerzijds omdat er meer water in een kortere periode valt, anderzijds omdat we in Gemert-Bakel veel verharding hebben. Ook kan in sommige situaties het water binnen lopen in huizen. De beken in Gemert-Bakel kunnen buiten hun oevers treden maar door langere periode van droogt ook vaker droog komen te staan.

Als het gaat om hitte gaan we van 7 (nu in 2019) naar meer dan 18 dagen waarbij de temperatuur oploopt tot meer dan 30ºC. Ook het aantal tropische nachten boven de 20ºC, stijgt. De hitte zorgt in het centrum én op alle bedrijventerreinen in Gemert-Bakel voor hittestress. De extreme hitte en langere periodes zonder neerslag heeft ook droogte als gevolg. In stedelijk gebied hebben vooral bomen in verharding hier last van en zullen kleine waterpartijen steeds vaker droogvallen; in het buitengebied hebben onze (agrarische) ondernemers hier last van omdat dit kan leiden tot gewasderving.

PDFKlik hier voor het volledige rapport van de stresstest

PDFKlik voor de verzamelkaart van kwetsbare locaties

Klimaatdialogen
De weg naar een klimaatbestendig Gemert-Bakel moeten we samen inslaan. Daarom gaan we in gesprek en organiseren we in het najaar van 2020 klimaatdialogen met bedrijven, inwoners, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. Tijdens deze dialogen bespreken we de uitkomsten van de stresstest en de gevolgen van extreem weer. Daarnaast denken we na over maatregelen om de kwetsbaarheden te verkleinen. De informatie en ideeën die we ophalen tijdens de klimaatdialogen, werken we uit in actiepunten voor een uitvoeringsplan. Ook andere gemeenten, zoals onze buurgemeenten in de Peel, maken zo’n lokale uitvoeringsagenda. Op basis daarvan stelt de provincie Noord-Brabant een regionale uitvoeringsagenda op.

Projecten van de gemeente

Herinrichting Presidentenbuurt
Aanleg groen dak brandweerkazerne Bakel
Blauw groene schoolpleinen – meer informatie hierover volgt binnenkort

Wat kun jij doen?

Je tuin klimaatbestendig inrichten

 • Haal de tegels eruit, leg groen erin!
 • Leg je toch enkele tegels neer, kies dan voor tegels die water doorlaten
 • Plant meer bloemen, struiken en bomen en verbouw groenten en fruit
 • Zet een groene erfafscheiding
 • Kies voor een glooiende, in plaats van een vlakke tuin
 • Creëer schaduw met een parasol of zonnedoek
 • Koppel regenwater van het riool af en vang het op in een regenton aan de regenpijp
 • Leg een vijver aan

Je woning klimaatbestendig maken

 • Kies voor een groene gevel of een groen dak
 • Zorg voor schaduw op de gevel en ramen
 • Verbreed de dakgoot en houd deze schoon
 • Bouw je een huis, zorg dan dat de woning hoger ligt dan de tuin

Op zoek naar inspiratie?

Stimuleringsregelingen

Het eindresultaat mag niet voor jezelf zijn. Dit betekent dat anderen óók profijt van de te nemen maatregelen moeten hebben. Je kunt de uitvoering van een project bijvoorbeeld samen met je buren oppakken, maar er zijn ook projecten waarbij een partij zoals de gemeente, stichting, vereniging of bedrijf mee financiert.

Per 1 maart 2020 heeft de gemeente Gemert-Bakel een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van een groen dak. Mogelijk kun je hiervan gebruik maken.

Stimuleringsbijdrage ‘Afkoppelen hemelwater
Stimuleringsbijdrage ‘Aanleg groene daken

Kom je in aanmerking voor een van deze stimuleringsbijdragen? Dan voldoe je in bijna alle gevallen ook aan de subsidievoorwaarden van het waterschap. Kijk voor meer informatie hierover op www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie.

Plaatje Infographic Klimaatverandering
(volledige grootte?, klik op afbeelding)