Landbouwgronden

De gemeente Gemert-Bakel stelt jaarlijks gronden voor landbouw ter beschikking.

Pacht

De gemeente Gemert-Bakel stelt jaarlijks gronden voor landbouw ter beschikking. Het verhuren van landbouwgronden noemen we pacht. Medio november neemt het college van B&W een besluit hoe deze landbouwgronden in het volgende jaar verpacht worden.

Koop

Als landbouwpercelen niet meer nodig zijn voor een eventuele toekomstige herbestemming, kan het college besluiten om deze onder voorwaarden te verkopen. Het is mogelijk dat de laatste gebruiker van het landbouwperceel een eerste recht van koop krijgt. Meestal worden landbouwpercelen middels een openbare inschrijving verkocht. De verkoop vindt dan plaats aan de hoogste bieder.