Leegstandwet, tijdelijke verhuur

Heeft u een nieuwe woning gekocht, maar u uw oude woning niet verkocht? Of heeft u een woningruimte in bezit die binnen korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt? Dan biedt de Leegstandswet u wellicht mogelijkheden om uw woning tijdelijk te verhuren om leegstand te voorkomen. Dit moet u aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Het voordeel van verhuur via de Leegstandwet is dat huurders minder bescherming hebben. U hoeft bijvoorbeeld niet voor vervangende woonruimte te zorgen bij het einde van het huurcontract.
Hoe vraagt u een vergunning aan?

Voorwaarden

Voor de volgende categorieën leegstaande woonruimte kan een vergunning worden aangevraagd:

 • woonruimte in een gebouw;
 • woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning (particuliere koopwoning), als de woning;
  • nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
  • in de twaalf maanden voor de woning leeg kwam te staan werd deze alleen bewoond door de eigenaar.
  • in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.
 • woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning; de (te verwachten) renovatie of sloop moet ingrijpend zijn en binnen redelijke termijn plaatsvinden.

Bent u een woningbouwvereniging, commerciële verhuurder of een makelaar? Neem dan rechtstreeks contact op met de gemeente.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De gemeente toetst uw aanvraag op de volgende punten:

 • de vergunning wordt aangevraagd voor een woonruimte zoals hierboven omschreven.
 • De woonruimte staat leeg
 • De woning staat te koop voor een marktconforme of lagere prijs
 • De eigenaar heeft maximaal twee woningen te huur
 • Er is nog niet eerder een vergunning voor dezelfde woonruimte afgegeven.

Vergunning

De vergunning wordt afgegeven voor een minimale periode van 6 maanden en met een maximale geldigheidsduur van vijf jaar. Een vergunning kan niet worden verlengd. Wilt u een nieuwe vergunning aanvragen? Dan geldt een wachttijd van vijf jaar.

Huurovereenkomst

In de huurovereenkomst die u als verhuurder met de tijdelijk huurder sluit, moet duidelijk staan:

 • dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet;
 • voor welke termijn de vergunning is verleend (maximaal 5 jaar).

De normale huurbeschermingsregels zijn niet van toepassing. Voldoet het huurcontract echter niet aan de hierboven genoemde eisen, dan geldt de normale huurbescherming wel!

Waar moet u nog meer aan denken?

Als de woning onderpand is voor een hypotheek, dan moet er vaak toestemming voor verhuur gevraagd worden aan de hypotheekverstrekker. In de voorwaarden van de hypotheek is terug te vinden of u toestemming nodig heeft.
Verhuur van de woning kan gevolgen hebben voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Daarnaast gelden er ook andere fiscale regels. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Belastingdienstexterne-link-icoon.

Doorlooptijd en kosten

Bij een complete aanvraag krijgt u binnen acht weken bericht.

Legeskosten
ProductKosten
Vergunning leegstandswet aanvragen€ 80,50
Vergunning leegstandswet verlengen€ 80,50