Maatschappelijke participatie

Bij de regeling maatschappelijke participatie gaat het om een vergoeding voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten. Het doel van deze regeling is de maatschappelijke participatie van personen en gezinnen met een inkomen op minimumniveau of net daarboven (120% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm) mogelijk te maken. De regeling is van toepassing op inwoners van 2 tot 18 jaar en van 65 jaar en ouder. De inwoners van 18 tot 65 jaar komen in aanmerking als ze geen uitkering op grond van Wet Studiefinanciering ontvangen. De regeling geldt dus niet voor studenten vanaf 18 jaar. Behalve een inkomensgrens is voor deze regeling ook een vermogensgrens van toepassing.
Aanvraagformulier voor de vergoeding Maatschappelijke Participatie opvragen

Bijdrage

De bijdrage bedraagt per gezinslid uit de doelgroep € 150 per jaar.

Had je op 1 januari  2024 een uitkering in het kader van de Participatiewet (bijstandsuitkering)? Dan krijg je de maatschappelijke participatiebijdrage in het eerste kwartaal automatisch op je rekening gestort. Heb je geen uitkering in het kader van de Participatiewet, maar wel een laag inkomen? Dan moet je deze bijdrage jaarlijks opnieuw aanvragen.

Heb je geen bijstandsuitkering, maar wel een laag inkomen, dan kun je een aanvraagformulier voor de vergoeding Maatschappelijke Participatie opvragen bij het gemeentehuis. Je kunt het aanvraagformulier maatschappelijke participatieexterne-link-icoon invullen en opsturen naar de gemeente..

Wanneer je in aanmerking komt voor maatschappelijke participatie krijg je automatisch ook een inkomensverklaring.

Bezoekadres gemeentehuis

Ridderplein 1, 5421 CV Gemert