Marco Gas

Per 1 januari 2016 zijn Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag van de inrichting van Marco Gas BV. Dat betekent dat Marco Gas BV onder het toezicht valt van de provincie. Ook vergunningen en meldingen worden in behandeling genomen door dit bevoegde gezag.

Het bedrijf is in 2017 gestart met het uitvoeren van de verleende vergunningen en zal in het jaar 2018 haar bedrijf verder vernieuwen. Marco Gas doet dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met omwonenden wordt in overleg getreden en maatschappelijke partners in de omgeving van Marco Gas krijgen informatie. In 2018 wordt een veiligheidskaart opgesteld om zo goed mogelijk te handelen in geval van calamiteiten.

Hebt u vragen over Marco Gas? Bel dan met de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, telefoon 073 - 681 28 21. Deze lijn is 24 uur per dag bereikbaar.