Actueel nieuws coronavirus

Actuele informatie voor inwoners
Rijksoverheid
RIVM
GGD Brabant Zuidoost
Information in English

Actuele informatie voor ondernemers / zzp-ers
Senzer (ook voor zzp-ers)
Brainport Corona Helpdesk
Rijksoverheid
Coronaloket Kamer van Koophandel
ZZP Nederland
VNO/NCW Brabant Zeeland
Noodloket Rijksdienst Ondernemend Nederland
UWV 

--> Heb je als bedrijf medewerkers nodig of ben je juist op zoek naar extra werk vanwege de coronacrisis? Peelwerk brengt ondernemers en bedrijven samen die elkaar kunnen helpen. 
-->Ben jij eigenaar van een restaurant, lunchroom of cafetaria en wil jij je aansluiten bij www.lekkeretenbezorgen.nl? Meer informatie op Innovatiehuis De Peel.  

Informatie Pools
Stop de verspreiding van het coronavirus: PDFZatrzymaj rozprzestrzenianie się koronawirusa
Maatregelen Pools: PDFCo nalezy zrobic?
Ondernemingen Pools: PDFDziałania prewencyjne dla przedsiebiorstw i organizacji
Onderwijs Pools: PDFDziałania prewencyjne dla szkół i placówek opieki przedszkolnej

Informatie Arabisch 
Stop de verspreiding van het coronavirus: PDFAlleen samen - Arabisch.pdf
Maatregelen Arabisch: PDFماذا يجب ان تفعل؟
Ondernemingen Arabisch: PDFإجراءات للشركات والأعمال التجارية والنوادي
Onderwijs Arabisch: PDFإجراءات للشركات والأعمال التجارية والنوادي

 

***

27 maart 2020
Extra eenmalige tegemoetkoming voor bedrijfsschade

De regeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat nu open voor het indienen van een aanvraag voor 4000 euro voor bedrijfsschade door het coronavirus. De regeling geldt voor een specifieke doelgroep van ondernemers, bijvoorbeeld direct getroffen bedrijven die verplicht gesloten zijn. Kijk op de website voor meer informatie en voor welke doelgroepen de regeling geldt. 

De Rijksdienst is zaterdag 28 en zondag 29 maart ook telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 16.00 uur op 088 - 0422500.
 

***

27 maart 2020
Nieuwe noodverordening van kracht 

Noodverordening vrijdag 27 maart 

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen.

De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van volhouden. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen. Deze noodverordening geldt tot en met maandag 6 april (of tot deze wordt ingetrokken). 


***

26 maart 2020
Triest nieuws

Onvermijdelijk was het moment dat ook in Gemert-Bakel mensen zouden overlijden aan de gevolgen van het coronavirus. Vandaag heeft burgemeester Michiel van Veen informatie ontvangen over de eerste bevestigde doden in onze gemeente. Het betreft zeker vijf mensen.

Uiteraard leeft de burgemeester mee met de nabestaanden. Zij krijgen verdriet te verwerken in een tijd waarin verdriet moeilijker met elkaar te delen is door de maatregelen die gelden. Wij wensen hen allen veel sterkte toe in deze verwarrende tijd.

We grijpen dit trieste nieuws aan om te benadrukken dat de maatregelen rondom het coronavirus uiterst serieus zijn. Onze oproep is dan ook opnieuw: volg de maatregelen op. Blijf thuis als dat kan, blijf sowieso thuis als je ziek bent, neem de hygiënemaatregelen in acht en moet je van huis? Houd 1,5 meter afstand en vermijd groepen.


***

23 maart 2020
Aangescherpte maatregelen aanpak coronavirus

Alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Enkele maatregelen zijn aangescherpt en er is een aantal nieuwe maatregelen ingesteld: 

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Blijf thuis als je ziekteverschijnselen hebt. Heb je koorts? Dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld met een deurbeleid.
 • Contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, mogen tot 6 april niet meer werken. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per dinsdag 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als dat niet lukt, mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • Om de maatregelen beter te kunnen handhaven, krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.


***

19 maart 2020
Dorpsondersteuners telefonisch bereikbaar

Zoals zovelen in de zorg werken ook onze dorpsondersteuners, LEVgroep en Wmo-consulten gewoon door. Ouderen, zieken, andere mensen die hulp nodig hebben, kunnen bij hen terecht. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen: hulp vragen!

We zien dat mensen oog voor elkaar hebben en elkaar helpen waar het kan. Initiatieven van burgers zoals Gemert Help Elkaar, landelijke telefoonnummers van bijvoorbeeld Rode Kruis, kerken en belangengroepen. Iedereen zet zijn beste beentje voor om mensen die het nodig hebben te helpen. Uit een belrondje van de dorpsondersteuners en de werkgroepen zorg in de meeste dorpen komen dan ook weinig hulpvragen naar voren. Maar nogmaals: heb je een vraag? Je kan de dorpsondersteuners gewoon bellen.


***

16 maart 2020
Dienstverlening gemeente Gemert-Bakel

Beste inwoners,

Iedereen ervaart in meer of mindere mate de effecten van de maatregelen die gelden rondom de aanpak van het coronavirus. Als gemeente willen wij jullie allereerst bedanken voor het opvolgen van de instructies en maatregelen. Alleen samen kunnen we de opmars van het virus beteugelen. 

Daarnaast hebben wij als gemeentelijke organisatie ook te maken met de effecten van de maatregelen op onze dienstverlening. Daarom een aantal belangrijke mededelingen, waarvoor wij uw begrip vragen.

Bijeenkomsten
Alle informatieavonden en bijeenkomsten die door de gemeente zijn georganiseerd tot en met 6 april komen te vervallen. Per onderwerp doen we ons best om belanghebbenden op andere manieren te voorzien van informatie.

 • Informatieavond Groenestreeg / Handelsesteeg op 16 maart
  Wij bellen belanghebbenden en sturen informatie per email toe.
 • Informatieavond herinrichting Doonheide op 17 maart
  Wij sturen een brief naar belanghebben en nadere informatie volgt via de website.
 • Boomplantdagen op 18 maart
  Deze komen te vervallen. Meer informatie hebben we nu nog niet.
 • Informatieavond Dr. Douvenstraat / Dros. Meijerstraat op 25 maart
  Bewoners ontvangen een nieuwe uitnodiging voor een bijeenkomst op een later moment.
 • Tegelactie Tegel eruit, plant erin op 28 maart
  Deze gaat waarschijnlijk naar een later moment.

Houd ook deze pagina in de gaten voor nieuwe informatie.

Balies gemeentehuis
We doen ons best om onze dienstverlening zoveel mogelijk door te laten gaan.

 • De openingstijden blijven vooralsnog zoals altijd.
 • Houd wel rekening met langere wachttijden aan de telefoon en een langere wachttijd voor het maken van een afspraak.
 • Wij vragen u waar het kan online uw zaken te regelen op www.gemert-bakel.nl. Alleen als een afspraak echt noodzakelijk is, kunt u een afspraak maken.
 • Vanzelfsprekend geldt nog steeds dat als u gezondheidsklachten heeft, wij u vragen een afspraak af te zeggen en niet naar het gemeentehuis te komen.

Gemeentearchief
Het gemeentearchief is alleen telefonisch en per mail te bereiken. Alleen in noodzakelijke gevallen kan een afspraak worden gemaakt. Neem daarvoor contact op met het gemeentearchief.

Sportfaciliteiten
Alle sportparken en sporthallen zjin gesloten tot en met 6 april. Beheerders en gebruikers zijn hierover geinformeerd. 

Speciaal voor ondernemers
Wij begrijpen dat de maatregelen ook een groot effect hebben op uw bedrijf. Vanuit de Rijksoverheid is er meer informatie, regelingen en hulp. Ook op de websites van Senzer en Brainport vind je meer informatie. 

 

***

15 maart 2020
Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst op 15 maart. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in, bijvoorbeeld, de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook, bijvoorbeeld, bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in, bijvoorbeeld, de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de  Kamer van Koophandel: 0800-2117 of www.kvk.nl/coronaloket.

Meer informatie via website van Rijksoverheid en RIVM.  

***

14 maart 2020
Noodverordening van kracht

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 is een noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio. Dat betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en gezondheid alle evenementen met meer dan 100 personen in de regio in de periode van 14 tot en met 31 maart 2020 af te gelasten. Dit geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Noodverordening

Burgemeester Michiel van Veen:
“Als burgemeester leef ik mee met iedereen die, op welke manier dan ook, is getroffen door het coronavirus. Daarnaast wil ik ook mijn dank uitspreken aan alle mensen uit Gemert-Bakel en daarbuiten, die de maatregelen van het kabinet ter harte nemen en met gezond boerenverstand keuzes maken die effect hebben op hun dagelijks leven.

Sinds donderdag 12 maart gelden er aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Theaters en musea zijn gesloten, sport- en andere evenementen afgelast. Sinds vandaag geldt in onze veiligheidsregio een noodverordening die de maatregelen van het kabinet onderstreept.  

We zetten samen alles op alles om besmetting te voorkomen. Ik zie ook dat heel veel mensen zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM houden. Geen handen schudden, thuis blijven als het kan en bij verkoudheid of grieperig gevoel alle sociale contacten vermijden. Nogmaals dank daarvoor. Om verspreiding tegen te gaan, is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Daarom een dringend appèl op ieder zijn verantwoordelijkheidsgevoel.

Gevoel is ook belangrijk waar het gaat om kwetsbare of zieke personen in onze samenleving. Zij moeten of kunnen beter thuisblijven. Deze mensen hebben praktisch gezien boodschappen nodig, maar ook aandacht. Heb oog voor hen. Een belletje of appje zorgt voor contact, zodat mensen niet vereenzamen.

U begrijpt dat de maatregelen ook effect hebben op de dienstverlening van de gemeente. Deze gaat zoveel mogelijk door maar wij vragen u in de periode tot 31 maart uw zaken online te regelen als dat kan. Een afspraak maken kan als u géén gezondheidsklachten heeft en het liefst alleen voor producten of diensten die niet kunnen wachten.

Er is nog veel onduidelijk over het coronavirus. De situatie verandert vrijwel dagelijks. Het is daarom belangrijk om het nieuws goed te volgen. Volg deze pagina waarop we de informatie die er is bundelen. Op de websites van de landelijke overheid en het RIVM vindt u veel informatie en de meest gestelde vragen en antwoorden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u zo snel mogelijk.”

***

13 maart 2020
Informatiepagina Brainport Eindhoven voor bedrijven

Op deze pagina staan vragen en antwoorden: 

 1. Wat zijn de actuele maatregelen om verspreiding te voorkomen?
 2. Welke regelingen zijn er op dit moment om bedrijven te ondersteunen?
 3. Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?
 4. Waar vind ik informatieposters voor in mijn bedrijf?
 5. Waar vind ik nog meer informatie?
 6. Met wie kan ik bellen in de regio?

Ga naar de informatiepagina voor bedrijven.

***

12 maart 2020
Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt *en* koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs *en kinderopvang* blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

***

12 maart 2020
Informatie voor ondernemers

Ben je ondernemer en heb je vragen over het corona-virus? Actuele informatie lees je op https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers. Staat je vraag er niet tussen? Dan kun je als ondernemer bellen met Kamer van Koophandel op het speciale telefoonnummer 0800-2117. 

***

10 maart 2020
Verkoudheid, hoesten of koorts? Verzet uw afspraak bij de gemeente

Heeft u een afspraak bij de gemeente? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts om sociale contacten te beperken. 

Heeft u klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.rivm.nl(externe link)
www.vrmwb.nl(externe link) 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant(externe link).

 

***

6 maart 2020
Nieuwe aanwijzing RIVM voor inwoners Noord-Brabant

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. 

Het RIVM heeft op 6 maart om 18.00 uur een nieuw advies voor de provincie Brabant afgegeven over COVID-19 (Coronavirus). De voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord en Brabant-Zuidoost en de burgemeesters adviseren inwoners om dit advies van de RIVM vanaf nu op te volgen.

Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Mocht u klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verkleint u de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Of heeft u vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

 

***

5 maart 2020
Actuele informatie over het coronavirus

Een inwoner van Gemert-Bakel is besmet geraakt met het coronavirus (COVID-19). Na labaratoriumonderzoek stelde het RIVM dit resultaat op donderdag 5 maart vast. De patiënt zit in thuisisolatie. 

De GGD Brabant-Zuidoost doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad. Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en moeten een keer per dag hun temperatuur opnemen. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus. Bij klachten moeten zij zich melden bij de GGD.

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Wat kunt u zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

•          was uw handen regelmatig,
•          hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog,
•          gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg,
•          raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.

Als u klachten heeft
Heeft u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of heeft u de afgelopen twee weken contact gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus? Het advies van het RIVM is om in dat geval telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.

Vragen en informatie
Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Vanaf 5 maart geeft de GGD Brabant-Zuidoost één dagelijkse update op www.ggdbzo.nl. Op de website van het RIVM is een update te vinden over het aantal patiënten met het coronavirus per gemeente (waar de patiënt woont).

Heeft u hierna nog een vraag?
- Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 1351.
- Bel de GGD op 088 0031 111. De GGD krijgt veel vragen. Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt. Vragen van artsen worden met voorrang beantwoord.