Actueel nieuws coronavirus

ondernemers / zzp-ers                           


14 januari 2022
Winkels, sportclubs en kappers weer open per zaterdag 15 januari

Voor sport, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten over deze opening en de voorwaarden die gelden, zoals aanscherping van de mondkapjesplicht. Het enorme aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere voorzieningen voort te zetten, tot dinsdag 25 januari wanneer opnieuw wordt besloten of er meer kan.

Onderwijs, cultuur en sport

Nadat op 10 januari de scholen in het primair en voortgezet onderwijs openden, kan het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kan nu ook worden hervat. Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet welkom. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht bij sport- en cultuurbeoefening binnen vanaf 18 jaar.

Detailhandel en contactberoepen

De deuren van de detailhandel gaan dagelijks weer open, tot 17.00 uur ’s middags. Er moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden, er geldt een bezoekersnorm en er gelden een mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen. Kappers, nagelstudio’s, sekswerkers en mensen met andere contactberoepen kunnen hun werk weer hervatten tot 17.00 uur ’s middags. Een overzicht van alle regels en voorwaarden en de antwoorden op veelgestelde vragen staan op de webite van de Rijksoverheid.

Mondkapjes

De mondkapjesplicht en het advies wordt uitgebreid. Geen stoffen mondkapjes meer.

Quarantaine

Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of al in 2022 corona heeft gehad, hoeft per direct niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Het quarantaine advies voor mensen met cruciale beroepen die geen booster of infectie hebben gehad, wordt nog verder uitgewerkt.

Overige maatregelen

Met de recordhoogtes besmettingen van de omikronvariant dreigt nog steeds overbelasting van de zorg. Daarnaast leiden het grote aantal besmettingen én de quarantaineregels tot uitval van personeel. Dat kan in het onderwijs, het openbaar vervoer, bij de politie en op allerlei andere belangrijke plekken tot grote problemen leiden.

Daarom gelden deze maatregelen per 15 januari:

 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Blijf bij klachten thuis en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag bij de GGD testen.
 • Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga per dag bij maximaal 1 huishouden op bezoek.
 • Buiten is het advies om met niet meer dan 4 personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.
 • Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk.
 • Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.
 • Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur. Uitgezonderde dienstverlening zoals tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat zijn open.

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden.

Beeldsamenvatting coronaregels vanaf 15 januari
***

24 november 2021
Tijdelijke subsidieregeling; ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Voor beheerders die belast zijn met de naleving van de wettelijke controleplicht op het coronatoegangsbewijs, is de tijdelijke subsidieregeling ‘ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen’t opgesteld. Er is een maximum bedrag beschikbaar van €79.208,42. Deze regeling is toegankelijk voor zowel beheerders met winstoogmerk als beheerders zonder winstoogmerk.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2021. Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Een aanvraag wordt gericht aan het college van B&W, ondertekend door een beheerder van een in Gemert-Bakel gevestigde publieke plaats(en). De aanvraag kan ingediend worden via gemeente@gemert-bakel.nl met als onderwerp ‘Tijdelijke subsidieregeling; ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen’.

In de aanvraag wordt tenminste aangegeven:

 • De gevraagde subsidie;
 • De onderbouwing van de gevraagde subsidie aan de hand van de bijgevoegde rekentool(s) – waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen aanvragers met winstoogmerk en aanvragers zonder winstoogmerk – en aangevuld met in ieder geval facturen (voor materiaal en externe inhuur).

Voorwaarden

Voor subsidieverlening komen de volgende kosten in aanmerking:

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten (die enkel en alleen ingezet worden voor de controle op het coronatoegangsbewijs), van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021;
 2. In geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers bijdrage;
 3. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;
 4. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 5. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 6. Verschuldigde BTW als deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 1. Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
 2. Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 3. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Hoogte subsidiebedrag

Het maximumbedrag per aanvraag is €5000,-.

De rekentools

BestandDe rekentool voor aanvragers met winstoogmerk
BestandDe rekentool voor aanvragers zonder winstoogmerk
Naar boven