Actueel nieuws coronavirus

inwoners / other languages                  

ondernemers / zzp-ers                           


26 oktober 2020
Quarantainegids Rijksoverheid

Mensen die positief getest zijn op het coronavirus moeten in isolatie. De Rijksoverheid heeft een zogenoemde quarantainegids (download hier) gemaakt om mensen in die periode te ondersteunen. 

Zit jij in isolatie en loop je daardoor tegen problemen aan? Er is hulp:

 • Op www.steunpuntcoronazorgen.nl lees je tips over stress en eenzaamheid.
 • De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar als je met iemand wil praten: 040-2125566.
 • Heb je een praktische hulpvraag en kun je niet bij familie, vrienden of een buurtgenoot terecht? Neem dan contact op met je dorpsondersteuner.

***
14 oktober 2020
Nieuwe noodverordening per 14 oktober

Sinds vandaag geldt een nieuwe noodverordening.
Deze vind je op de website van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

***

13 oktober 2020
Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het kabinet heeft vandaag strengere maatregelen ingesteld, die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur gaan de maatregelen in. Daarbij blijft het natuurlijk belangrijk dat we allemaal 1,5 meter afstand houden en de basisregels blijven volgen. 
Klik hier voor uitleg in eenvoudige taal

Groepen

 • Thuis ontvangt maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.


Dagelijks leven

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  • Uitgezonderd zijn:
   • Hotels voor hotelgasten
   • Uitvaartcentra
   • Luchthavens voorbij de security check
   • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • Uitgezonderd zijn:
   • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
   • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
   • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.


Reizen

 • Reis zo min mogelijk.
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken


Heb je klachten? Dan blijf je thuis en laat je je testen. 
Met diverse instrumenten probeert het kabinet de voorspelbaarheid van het virus in kaart te brengen, zodat meer gerichte maatregelen mogelijk zijn. Het testbeleid, het coronadashboard met de routekaart met 4 risiconiveaus en de CoronamelderApp ondersteunen bron- en contactonderzoek en aangescherpte wet- en regelgeving. 

Bekijk hier de factsheet Gedeelijkte lockdown: PDFGedeeltelijke+lockdown.pdf 
Bekijk de routekaart met 4 risiconiveaus: PDFroutekaart-publiek.pdf

***

1 oktober 2020

Mondkapje in publieke ruimte

Wij verzoeken u dringend om vanaf dit moment in de publiekshal van het gemeentehuis een mondkapje te dragen als u in beweging bent. 

***

1 oktober 2020

Informatie voor sport- en beweegaanbieders

De nieuwe maatregelen van het kabinet, die sinds dinsdag 29 september 18.00 uur gelden, hebben invloed op sportverenigingen. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een nieuwe noodverordening opgesteld. 

Spelregels voor sport
De volgende basis regels blijven behouden:

 • Waar mogelijk houdt iedereen 1,5m afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters van 18 jaar en ouder wel 1,5m afstand tot elkaar.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen mogen gebruikt worden. Sporters vanaf 18 jaar dienen 1,5m afstand tot elkaar te houden.
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd.

Dit zijn de nieuwe regels m.i.v. 29 september 18.00 uur:

 • Publiek drie weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden én voor trainingen.
 • Sportkantines gaan voor de komende drie weken tijdelijk dicht.

Toelichting op de nieuwe spelregels

 • Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt dus ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.
 • De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte (maximaal 4 personen na het sporten) gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel, dus ook na het sporten.
 • Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Deze uitzondering geldt ook voor scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel.  Het is dus de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd/bijeenkomst de (sport)accommodatie zo snel mogelijk verlaat. Wij adviseren verenigingen echter wel om vooral bij het beoefenen van binnensporten zelf de afweging te maken of het mogelijk is om de groepsgrootte in één ruimte in te perken.
 • Sporters die na hun eigen wedstrijd of training willen blijven kijken naar een andere wedstrijd of training is niet toegestaan. Zij moeten zo snel mogelijk het terrein verlaten.
 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden tot en met 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs (ouders) onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
 • Ouders die hun kind naar de eigen sportaccommodatie brengen, vallen niet onder teambegeleiding. Zij worden dus als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
 • De maatregelen gelden ook voor horeca bij commerciële sportaanbieders. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.


Hoe om te gaan met de nieuwe maatregelen*

 • Zijn er ouders die door inkomsten verlies de sportcontributie van de kinderen niet meer kunnen betalen? Stichting Leergeld betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool.
 • Bij thuiswedstrijden mogen ouders niet meer als toeschouwers langs de lijn staan. Om betrokkenheid van ouders te houden kan de vereniging diverse zaken oppakken**:
  • Zorg voor een live stream tijdens de wedstrijden; dit kan o.a. via Facebook of YouTube. Ook kun je er voor kiezen om een deel van de wedstrijd te streamen.
  • Maak foto’s van de wedstrijd en deel deze via de groepsapp of social media van de vereniging
  • Laat een teambegeleider of de spelers zelf een (kort) wedstrijd verslag maken (houd bij wie de doelpuntenmakers zijn)
  • Film een kort interview met een speler van het team hoe de wedstrijd gelopen is; deel dit vervolgens via de groepsapp of social media

*Houd rekening met de geldende regels omtrent AVG binnen de vereniging
**Wil je als vereniging aan de slag met deze actiepunten? Neem dan contact op met verenigingsondersteuner Thomas via: Thomas@goedbeziggemertbakel.nl

Overige informatie vanuit overheid

29 september 2020
Nieuwe noodverordening per 29 september

Sinds vandaag geldt een nieuwe noodverordening.
Deze vind je op de website van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

***
 

28 september 2020
Aangescherpte maatregelen om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Tijdens een persconferentie heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Die zijn gericht op het beperken van contactmomenten tussen mensen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om twee keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.


Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over aanvullende afspraken en uitzonderingen
 

***


27 september 2020
Nieuwe noodverordening per 27 september

Sinds vandaag geldt een nieuwe noodverordening.
Deze vind je op de website van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

***


25 september 2020

Extra maatregelen in Zuidoost-Brabant

Vandaag zijn in Zuidoost-Brabant en zeven andere regio's in Nederland  aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Dat kondigde het kabinet aan in samenwerking met betreffende veiligheidsregio's waar de maatregelen vanaf zondag 27 september 18.00 uur gelden.

De maatregelen die in alle deze regio's gelden zijn:

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Gezelschappen mogen niet groter zijn dan 50 personen. Dat geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes, zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten en dans- en theaterbeoefeningen.
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht, zoals voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor, bijvoorbeeld:
  • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer; 
  • gelegenheden met een horecavergunning;
  • religieuze bijeenkomsten;
  • (super)markten;
  • winkels;
  • bibliotheken;
  • culturele instellingen;
  • vergelijkbare locaties met een doorstroom van bezoekers.

Daarnaast kiest De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor extra inzet op diverse vlakken. Een samenvatting lees je hier: PDFExtra inzet Brabant-Zuidoost.pdf
Op de website van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost komt op korte termijn een link naar het meldformulier voor samenkomsten met meer dan 50 personen en de nieuwe noordverordening. 

***


21 september 2020

Nieuwe noodverordening per 21 september

Sinds vandaag geldt een nieuwe noodverordening.
Deze vind je op de website van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

***


7 september 2020

COVID-19 bij nertsenbedrijven 

Op 2 september is het zeventiende en laatste nertsenbedrijf in onze gemeente naar aanleiding van besmetting met COVID-19 geruimd. Voor persberichten over besmette bedrijven in andere gemeenten na 3 september verwijzen wij naar de website van het ministerie van Landbouw. De meest actuele Q&A lees je hier

***


2 september 2020
Update ministerie VWS: Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf  

Vandaag heeft het ministerie van VWS een persbericht uitgebracht over de besmetting van een nertsenbedrijf in onze gemeente. Deze besmetting betreft het zeventiende en laatste nertsenbedrijf in onze gemeente.  Lees hier het persbericht. 
Ook is er een nieuwe versie van de Q&A beschikbaar:PDFQA besmettingen cov2 bij nertsen - update 2 september.pdf

Coronavirus t/m 31 augustus 2020

Naar boven