Milieu, melden klacht

Heeft u een klacht over milieuzaken die door bedrijven wordt veroorzaakt? Denk aan licht-, roet-, stof- en geurhinder of water-, lucht- en bodemverontreiniging. Of heeft u geluidsoverlast van horeca of evenementen? Dan kun u deze melden bij de provinciale Milieuklachtencentrale.
U kunt uw melding 24/7 doorgeven. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant behandelt uw klacht