Minder maaien, meer biodiversiteit

13 september 2023
Inwoners

Bloemrijk grasland is niet alleen prachtig om te zien, grassen en kruiden kunnen er groeien, wilde bijen, vlinders, insecten en vogels kunnen er leven. Daarom maken en onderhouden we onze wadi’s, oevers en graslanden al jaren als bloemrijk grasland. Maaien gebeurt dan ook minder, zodat er meer ruimte is voor biodiversiteit.

Bloemrijke graslanden maaien we één of twee keer per jaar, waarbij we het maaisel afvoeren of we laten het land begrazen door schapen. Dat maakt de bodem voedselarmer en de zode open waardoor verschillende soorten grassen en kruiden kunnen groeien. In de periode tussen 15 september en 15 oktober staat de tweede maai- en begrazingsronde van het jaar op het programma.

Maaironde in het najaar – niet alles wordt gemaaid

Komende maand wordt op alle terreinen in onze gemeente een maai- of begrazingsbeurt  uitgevoerd. Dit gebeurt met behulp van klein, aangepast materieel zodat goed rekening gehouden kan worden met de aanwezige planten en dieren in de terreinen.

Bij iedere maai- of begrazingsbeurt blijft ook een deel van de vegetatie behouden waarbij vooral gekozen wordt voor soortenrijke delen en plekken waar nog kruiden in bloei staan. Op deze plekken kunnen de nog laat in het jaar vliegende insecten de laatste nectar vinden en kunnen andere dieren verblijven en voedsel vinden tijdens de winterperiode. Zo overwinteren veel vlinders bijvoorbeeld als eitje, pop of rups in de vegetatie of in de strooisellaag. Wanneer alles zou worden gemaaid en afgevoerd, zouden we ook meteen al deze vlinders in het terrein kwijt zijn. Door een deel te sparen, overleven voldoende vlinders de winter om in het voorjaar weer een gezonde populatie te vormen.

Ook in de eigen tuin kun je de natuur een handje helpen!

We zien steeds meer insectenhotels, egelverblijven, vleermuiskasten en nestkastjes voor vogels verschijnen; in tuinen, de openbare ruimte, bij bedrijven en verenigingsgebouwen. Fantastisch om te zien! Het is natuurlijk belangrijk dat er voor deze dieren in de directe omgeving ook voldoende voedsel te vinden is. De bloemrijke graslanden in de openbare ruimte leveren daarin een belangrijke bijdrage! Ook in de eigen tuin kun je vaak op een makkelijke manier een bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit. Kijk voor meer tips eens op de website van Nederland Zoemt of op de website van Stichting Operatie Steenbreek.