brand in bos

Mogelijk geur- en rookhinder door brand Mariapeel

01 september 2022
Inwoners

In de Mariapeel is gisteren een grote natuurbrand geweest. De brandweer is nog steeds aan het nablussen. Door de variatie in windsterkte en windrichting kan er in een wijde omgeving van de brand op dit moment en waarschijnlijk ook de komende dagen nog sprake zijn van geur- en rookoverlast. Ook in uw omgeving kunt u dus geur- en rookhinder ervaren.

De brandweer verricht continu metingen in het gebied en de omliggende regio. Hieruit blijkt dat de concentraties gevaarlijke stoffen laag zijn. Er is dus geen sprake van een gevaar voor de volksgezondheid. Ook de komende dagen blijft de brandweer metingen verrichten.

Ervaart u toch hinder van geur of rook, sluit dan ramen en deuren en zet uw ventilatie uit.