Monumentenspaarfonds

Monumenteneigenaren kunnen een deel van hun betaalde OZB als subsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor het onderhoud aan het monument.
Als eigenaar kun je nu subsidie uit het monumentenspaarfonds aanvragen.

Hoe verloopt een aanvraag?

  • Ben je de nieuwe eigenaar van een monument of word je eigendom aangewezen als gemeentelijk monument?  Dan kun je lid worden van de Monumentenwacht Noord-Brabantexterne-link-icoon. De monumentenwacht maakt met jou een afspraak om het monument te inspecteren. Dit gebeurt periodiek.
  • Het abonnement en de inspectiekosten van de monumentenwacht betaalt de gemeente. Neem hiervoor contact op met de beleidsmedewerker Beeldkwaliteit en Monumenten.
  • De resultaten worden opgemaakt in een rapport dat zowel naar jou als naar de gemeente wordt gestuurd.
  • Als eigenaar kun je nu subsidie uit het monumentenspaarfonds aanvragen. Daarvoor vul je het aanvraagformulier bijdrage uit het Monumentenspaarfondsexterne-link-icoon in. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van het eigenaarsgedeelte van de betaalde onroerende zaakbelasting van het jaar ervoor.

Doorlooptijd

De gemeente beoordeelt jouw aanvraag en je krijgt binnen 8 weken reactie.