traffic iconN272 Gemert - Beek en Donk

Provincie Noord-Brabant onderzoekt toekomstige vormgeving N272/N615

De provincie Noord-Brabant voert onderzoek uit naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit met als doel om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten door het verminderen van sluipverkeer. Begin maart 2020 maakte de provincie dit bekend.

In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Positieve ontwikkelingen, die wel tot gevolg hebben dat er meer verkeer gebruik zal maken van de N272. De weg zit nu bijna aan zijn maximale capaciteit.

In september 2021 is het voorkeursalternatief voor de N272 definitief vastgesteld. Dat betekent dat we aan de slag kunnen. De aanpak van de N615, die in het verlengde ligt van de N272, laat onverwacht langer op zich wachten. Dit uitstel heeft geen gevolgen voor de N272. We pakken de twee provinciale wegen voorlopig afzonderlijk van elkaar aan. Voor nu kunnen we aan het werk met de contractvoorbereiding van de verbeteringen op de N272. Het vastgestelde voorkeursalternatief vindt u op de website van de provincie.

Vanaf begin volgend jaar begint de provincie Noord-Brabant met de volgende fase van de aanpak van de N272. De plannen worden verder uitgewerkt. Wanneer meer informatie over dit traject bekent is zullen we u hierover informeren.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek en de bijeenkomsten? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief. Vragen kunt u stellen aan de provincie Noord-Brabant, door te mailen naar N272@brabant.nl.