N272 Gemert - Beek en Donk

Provincie Noord-Brabant onderzoekt toekomstige vormgeving N272

"We zorgen voor een toekomstbestendige ontsluiting van Gemert-Bakel. Door infrastructurele aanpassingen verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid."

De provincie Noord-Brabant gaat de N272 aanpakken. Het doel is de wegen toekomstbestendig te maken. Daarmee verbeteren de doorstroming van het verkeer, de veiligheid op de weg en de leefbaarheid in de dorpen.

In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Daarom heeft ingenieursbureau Arcadis in 2021 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzocht hoe het verkeer op delen van de N272 en N615 zich de komende 20 tot 30 jaar gaat ontwikkelen. Hierbij zijn verschillende knelpunten gevonden en oplossingen onderzocht. Eind 2022 heeft de provincie in overleg met gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel besloten voorlopig alleen de N272 aan te pakken. Het traject loopt vanaf de kruising met de Peeleindseweg tot aan de rotonde met de N605. 

De plannen die de provincie op basis van gesprekken met de gemeenten en de ideeën van omwonenden heeft gemaakt, zijn vastgelegd in een zogenaamd voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA is eind 2021 vastgesteld. Eind 2022 is een nieuw projectteam aangesteld om het project uit te voeren. Aanvullende wensen vanuit de gemeenten, andere inzichten van het team en een nieuwe versie van het verkeersmodel (BBMA 2022) maken dat het VKA nog een keer goed bekeken wordt. Ook de aansluiting met de snelfietsroutes naar Eindhoven en Helmond verdienen een goede plek in het ontwerp. Het projectteam neemt tot de zomer van 2024 de tijd om het VKA, waar mogelijk, te verbeteren en opnieuw vast te stellen. Bij eventuele wijzigingen vragen wij mensen uit de omgeving van de N272 en de Peeleindseweg nogmaals om hun mening.

Het vastgestelde voorkeursalternatief vindt u op de website van de provincieexterne-link-icoon.

Nieuwsbericht: Verkeerstellingen langs de N272externe-link-icoon

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek en de bijeenkomsten? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbriefexterne-link-icoon. Vragen kunt u stellen aan de provincie Noord-Brabant, door te mailen naar N272@brabant.nl.