N272/N615 Gemert - Beek en Donk

Provincie Noord-Brabant onderzoekt toekomstige vormgeving N272/N615

De provincie Noord-Brabant voert onderzoek uit naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit met als doel om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten door het verminderen van sluipverkeer. Begin maart 2020 maakte de provincie dit bekend.

In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Positieve ontwikkelingen, die wel tot gevolg hebben dat er meer verkeer gebruik zal maken van de N272. De weg zit nu bijna aan zijn maximale capaciteit. Ook moet er een oplossing worden gevonden voor de doorstroming op de N615 tussen de aansluiting op de N279 en de Oranjelaan in Beek en Donk. Daarom onderzoekt de provincie Noord-Brabant hoe het verkeer zich de komende 20 tot 30 jaar gaat ontwikkelen, welke gevolgen dit kan hebben voor de deze wegen en welke verbetermaatregelen eventueel genomen moeten worden.

Ingenieursbureau Arcadis voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant het onderzoek uit, in nauwe samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel en de gemeente Laarbeek. Op basis van vooronderzoek selecteren de provincie en gemeenten de meest kansrijke oplossingsrichtingen. Deze worden gepresenteerd tijdens een (inloop)bijeenkomst, waarna de mogelijkheid voor geïnteresseerden bestaat tot inspraak. Op basis van vervolgonderzoek en ideeën van belanghebbenden kiest de provincie een voorlopig voorkeursalternatief, waarop ook inspraak plaatsvindt. De definitieve keuze van voorkeursalternatief wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek en de bijeenkomsten? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief. Vragen kunt u stellen aan Jeroen van Bremen, omgevingsmanager bij de provincie Noord-Brabant, door te bellen naar 06 – 27745193 of te mailen naar N272@brabant.nl.

Informatie over het project vindt u op de website van de Provincie Noord-Brabant.