traffic iconN615 Gemert - Beek en Donk

Provincie Noord-Brabant onderzoekt toekomstige vormgeving N272/N615

De provincie Noord-Brabant heeft onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit met als doel om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten door het verminderen van sluipverkeer.

Helaas is er nog meer tijd nodig voor het besluit over de beste variant voor de nieuwe inrichting van de N615 door Beek en Donk.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Laarbeek waren voornemens om eind dit jaar een besluit te nemen over de aanpak van de N615 om de leefbaarheid en doorstroming bij met name de Beekse Brug te verbeteren. Dat besluit laat langer op zich wachten.

De twee varianten die worden onderzocht zijn de verlegging van de aansluiting Bosscheweg op de N615 en de afsluiting van de Bosscheweg voor het gemotoriseerd verkeer.

Het probleem bij het verleggen van de weg zijn de cultuurhistorische en natuurbeschermingskaders waardoor de procedure om de weg aan te leggen over landgoed Eyckenlust erg complex is. De kans dat de weg over het landgoed kan aangelegd worden is klein op basis van de huidige kaders. De gemeente Laarbeek heeft een aanvullende juridische analyse laten uitvoeren die mogelijk perspectief biedt. De mogelijkheden van het verleggen van de weg over het landgoed worden daarom nogmaals bekeken.

Omdat het onzeker is of dit succesvol wordt afgerond en provincie en gemeente ook tempo in het proces willen houden, wordt tegelijkertijd de variant waarbij de Bosscheweg wordt afgesloten nader onderzocht. Daarbij wordt bekeken welke gevolgen de afsluiting heeft voor het aantal auto’s en vrachtwagens door Beek en Donk en de opties om de overlast door het extra verkeer te verminderen. 

De provincie en de gemeente Laarbeek vinden het spijtig dat een besluit meer tijd vergt, maar willen alle mogelijkheden zorgvuldig en uitputtend hebben onderzocht. Dit alles ten dienste van het gezamenlijk doel: een optimale oplossing kiezen voor het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond de N615. 

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek en de bijeenkomsten? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief. Vragen kunt u stellen aan de provincie Noord-Brabant, door te mailen naar N272@brabant.nl.