birth iconNaamkeuze kind

Als ouders kiest u welke achternaam uw eerste kind krijgt. De naamkeuze geldt vervolgens ook voor volgende kinderen uit de zelfde relatie, die de Nederlandse nationaliteit hebben.

1. Ouders van verschillend geslacht

Ongehuwd

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u kiezen voor de achternaam van de vader? Geef dit door als de vader het kind erkent. Meer informatie vindt u op de pagina over erkenning.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u kiezen voor de achternaam van de moeder?  Geef dat door voor of tijdens de geboorteaangifte.

2. Lesbische ouders

Ongehuwd en niet geregistreerd als partner:

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vrouw die bevallen is van het kind. Wilt u kiezen voor de achternaam van de vrouwelijke partner van de moeder? Geef dat door voor of tijdens de geboorteaangifte.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de echtgenote of van de vrouwelijke geregistreerde partner van de moeder, als de donor niet bekend is. Wilt u kiezen voor de achternaam van de moeder? Geef dat door voor of tijdens de geboorteaangifte.

Let op! Voor alle opties geldt: wilt u afwijken van de automatische naamgeving dan moeten beide ouders aanwezig zijn bij het verzoek. Beslis daarom ruim voor de geboorte van het kind over de naamkeuze.