Extra ondersteuning voor mantelzorgers in 2018

De gemeente Gemert-Bakel heeft besloten om in 2018 extra geld uit te trekken voor de ondersteuning van mantelzorgers.

Extra diensten in en rond het huis

Hebt u een Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning, ontvangt u mantelzorg van acht uur per week of meer en is uw mantelzorger ingeschreven bij het steunpunt mantelzorg van LEVgroep? Dan kunt u in 2018 gebruik maken van extra diensten in en rond uw huis, voor twee uur per maand tot maximaal 24 uur in 2018. Dit is bedoeld om uw mantelzorger(s) te ontlasten. Laat bijvoorbeeld de ramen van buiten wassen, de zolder opruimen of een extra servicebeurt in en rond uw huis uitvoeren. De uren kunnen naar behoefte en flexibel worden ingezet maar in ieder geval niet voor de taken die al onder de Wmo-indicatie vallen.

Hoe doe ik een verzoek?

Om in aanmerking te komen voor de regeling kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente doet een lichte toets of u aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor de Regeling. Uw zorgaanbieder zal vervolgens met u contact opnemen om samen af te spreken welke werkzaamheden precies worden uitgevoerd. Zij leggen dit vast in een formulier dat ook door u wordt ondertekend. Dan is het voor u ook duidelijk. U betaalt geen bijdrage voor deze extra diensten.

Deze regeling is tijdelijk van kracht tot 1 januari 2019.