Persbericht: Nieuw voorbereidingsbesluit supermarkten en grootschalige detailhandel Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel heeft een nieuw voorbereidingsbesluit genomen dat gaat over supermarkten en grootschalige detailhandel.

De gemeente Gemert-Bakel heeft een nieuw voorbereidingsbesluit genomen dat gaat over supermarkten en grootschalige detailhandel. Het besluit betekent dat de gemeente een jaar de tijd heeft om een bestemmingsplan voor te bereiden waarin duidelijk is waar supermarkten en grootschalige detailhandel in Gemert-Bakel gewenst zijn. Tot die tijd hoeft de gemeente geen nieuwe vergunningen voor supermarkten of grootschalige detailhandel op mogelijk ongewenste locaties af te geven.

Verwerking nieuwe visie detailhandel in bestemmingplan

Het afgelopen jaar heeft de gemeente een concept detailhandelsvisie voorbereid. Gedurende dit proces heeft de gemeente een vergunning verleend voor twee supermarkten aan de Groeskuilen 91 in Gemert. De gemeente bekijkt nu de gevolgen van deze ontwikkeling en zal indien nodig de concept visie detailhandel hierop aanpassen.

Zorgvuldig traject visie detailhandel

Met het nieuwe voorbereidingsbesluit wordt de gemeente niet geconfronteerd met nieuwe aanvragen, zodat we op een zorgvuldige manier de concept visie detailhandel met inwoners, ondernemers en politiek kunnen bespreken. De vastgestelde detailhandelsvisie verwerkt de gemeente in een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan.