Onderzoek naar gezondheid kinderen - Doe mee!

GGD Brabant-Zuidoost voert dit najaar een grootschalig onderzoek uit naar de gezondheid van kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Ook ouders/verzorgers van de gemeente Gemert-Bakel ontvangen vanaf 28 september een uitnodiging voor de ‘Jeugdmonitor 2017’.

Het gaat hierbij om een steekproef, dus niet alle ouders/verzorgers ontvangen een uitnodiging.

 

Doel van het onderzoek

De vragenlijst gaat onder andere over gezondheid, leefomgeving en het welzijn van kinderen. GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeente. Met de resultaten kunnen wij als gemeente ons lokaal (jeugd)beleid en onze activiteiten beter aanpassen op de behoefte van onze inwoners. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij weten wat er speelt in de gemeente. De GGD verloot twee kinderfietsen onder alle invullers. Daarnaast maken online invullers kans op een cadeaubon van 15 euro.

Privacy
Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Doet u ook mee?
Meer informatie vindt u op www.ggdbzo.nl