Persbericht: Klaar voor start restauratie Kasteel Gemert

07 juli 2020

Het college van Gemert-Bakel heeft de vergunning voor de restauratie van Kasteel Gemert voor de eerste fase verleend. Een heuglijk moment voor ontwikkelaar, gemeente en Gemert-Bakel.

Behoud door ontwikkeling staat centraal bij de uitvoering van het masterplan. Een gefaseerde aanpak waarbij nu de weg vrij is voor stap één. De vergunning voor deze fase regelt de interne verbouwing van de hoofdburcht, sloop van de refter en de aanleg van de tijdelijke bouwbrug.

Voortgang
Het masterplan van BL Huisvesting beschrijft een gefaseerde aanpak van de ontwikkeling van het kasteelcomplex. De ontwikkelaar kiest in fase 1 voor restauratie van bestaande gebouwen. Uit het oogpunt van behoud is het belangrijk dat restauratie zo snel als mogelijk start. Daarom stelde het college voor om toch alvast fase 1 te vergunnen, onder voorbehoud van positieve adviezen van de adviesgroepen Ruimte en Erfgoed. De gemeenteraad onderschreef die zienswijze op 30 januari 2020.

Start restauratie
De ontwerpvergunning lag eerder zes weken ter inzage. Daarop zijn vier zienswijzen gekomen, die het college heeft beantwoord. De zienswijzen gaan over het verkeer en parkeren en daarnaast over het totale kasteelplan. Projectwethouder Inge van Dijk: “Kasteel Gemert is een van de belangrijkste ontwikkelingen in ons centrum. Vanzelfsprekend is er ruime aandacht voor verkeer en parkeren in het centrumplan.” De restauratie van Kasteel Gemert kan starten na de beroepstermijn van het voorgenomen besluit. “Dat is over zo’n zes weken”, benadrukt Van Dijk. “Een mooi moment, waar we met z’n allen zo lang naar uit hebben gekeken. Op naar behoud van deze prachtige plek door ontwikkeling die gericht is op de toekomst.”