Proces-verbaal gemeenteraadsverkiezing ter inzage

Burgemeester Van Veen, voorzitter van het centraal stembureau maakt het volgende bekend. 

Burgemeester Michiel van Veen, de voorzitter van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 21 maart 2018, maakt bekend dat het proces-verbaal van het centraal stembureau ter inzage ligt in het gemeentehuis. In dat proces-verbaal is beslist over de geldigheid van de lijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten.

Gemert, 9 februari 2018