Proeftuin Elsendorp gaat volgende fase in

Maandag 12 maart ondertekenden Willy Donkers (Dorpsoverleg Elsendorp), wethouder Anke van Extel – van Katwijk (gemeente Gemert-Bakel) en gedeputeerde Erik van Merrienboer (provincie Noord-Brabant) de samenwerkingsovereenkomst voor de proeftuin.

Dit is het startpunt van de volgende fase, om van alle eerder verzamelde ideeën een haalbaar gebiedsplan te maken. Hoe houden wij Elsendorp leefbaar en (economisch) aantrekkelijk? Kunnen wij – in plaats van ieder voor zich – sámen zorgen voor een plek waar ieders kinderen ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Dat is waar proeftuin Elsendorp in de kern om gaat.

Inwoners hebben de handen ineen geslagen om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen om de leefbaarheid op het platteland te versterken, verpaupering door leegstand tegen te gaan en op de juiste plekken ruimte te maken voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid, wonen en recreatie. “Ideeën zijn er genoeg”, legt initiatiefnemer Willy Donkers (Dorpsraad) uit. Tijdens interviews en ontwerptafels met inwoners zijn die al zorgvuldig in kaart gebracht. “Maar hoe zet je dan de volgende stap? Hoe kom je tot een integraal gebiedsplan? En hoe ga je bijvoorbeeld om met plannen waarvan iedereen overtuigd is, maar die net niet passen in standaard procedures en regelgeving? Bij dat soort vragen kunnen we de meedenkkracht van de gemeente en de provincie heel goed gebruiken.”

Proeftuin
Wethouder Anke van Extel – van Katwijk (Ruimte) vult aan ‘De dorpsgemeenschap in Elsendorp onderscheidt zich door een sterke collectiviteitszin en een motivatie om ‘het zelf te doen’. Dat enthousiasme was voor ons aanleiding om de proeftuin samen met de provincie aan te melden als voorbeeldproject voor de nieuwe omgevingswet. Het initiatief is van ‘onderop’ ontstaan, en daarmee een mooi voorbeeld van hoe de landelijke overheid het graag ziet. De opdracht is dan ook om een gebiedsplan te maken, zonder zich ‘gehinderd’ te voelen door regelgeving.’

Van de keukentafel naar de dorpstafel
Ook provincie Noord-Brabant verbindt zich als deelnemer aan de proeftuin. “Elsendorp heeft de kracht om vraagstukken die te groot of ingewikkeld zijn voor de keukentafel naar de dorpstafel te tillen’, licht gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) toe. “Vraagstukken rond leegstand, duurzaamheid, energie en leefbaarheid komen op deze tafel bij elkaar, en dat biedt kansen om heel veel meerwaarde te realiseren.” Maar dat vereist wel van overheden dat zij daar op een andere manier mee omgaan. “Uitgaand van het initiatief. In de geest van de nieuwe Omgevingswet is ons devies ‘Ja mits’, in plaats van ‘Nee, tenzij’.”

Willy Donkers is vastberaden. ‘Wij gaan dit gewoon doen, samen met de gemeente en de provincie!’