Verkiezingen gemeenteraad 2018: kandidaatstelling

Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gemert-Bakel plaatshebben.

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gemert-Bakel maakt het volgende bekend:

 1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gemert-Bakel plaatshebben.
 2. Op die dag kunnen bij de gemeente Gemert-Bakel aan het adres Ridderplein 1, Gemert, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 3. De benodigde formulieren voor:
  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
  • de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
 4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer NL83 BNGH 0285 0027 08 ten name van de gemeente Gemert-Bakel, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

 

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt op het gemeentehuis.

Plaats:            Gemert

Datum:           12 januari 2018

De voorzitter voornoemd,

M.S. van Veen